Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów — marzec 2022

Porównaj wersje

Wybierz najbardziej aktualną wersję i opcję zakupu w najkorzystniejszej cenie, aby zaspokoić wszelkie potrzeby projektowe.

Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite — marzec 2022

CorelDRAW Graphics Suite 2021

CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW Graphics Suite 2019

NOWOŚĆ! Wzorce dostosowania
NOWOŚĆ i ULEPSZENIE! Okno dokowane / inspektor Dopasowania
NOWOŚĆ i ULEPSZENIE! Menu Dopasowanie
Działanie okna dokowanego Dopasowania — do 10 razy szybciej
ULEPSZENIE! Widok wielostronicowy i dwóch stron obok siebie
ULEPSZENIE! Okno dokowane / inspektor Strony
ULEPSZENIE! Eksport wielu zasobów
NOWOŚĆ i ULEPSZENIE! Okno dokowane / inspektor Dowiedz się
NOWOŚĆ! Dziel się pomysłami i informacjami zwrotnymi

Rysowanie w perspektywie
Opcja przyciągania tylko do innych obiektów
Efekty stylów graficznych
Wtapianie wektorowe
Narzędzie Cień wewnętrzny
Soczewki efektów map bitowych
Moduł PowerTRACE™

Bazujący na algorytmach AI

Bazujący na algorytmach AI

Bazujący na algorytmach AI

Niedestrukcyjne efekty
Tryb symetrii
Narzędzie Cień blokowy
Efekt Pointillizer™
Narzędzie Uderzenie
Interakcyjne prostowanie zdjęć
Narzędzie LiveSketch™
Wypełnienia deseniami wektorowymi oraz z mapy bitowej
Wypełnienia tonalne
Wypełnienie siatkowe

Widok wielostronicowy

ULEPSZENIE

Okno dokowane / inspektor Strony

ULEPSZENIE

Automatyczne dopasowanie strony
Okno dokowane / inspektor Obiekty
Ukrywanie i wyświetlanie obiektów
Okno dokowane / inspektor Wyrównanie i rozkład
Prowadnice wyrównania i dynamiczne
Dopasowywanie obiektów do ścieżki
Stosowanie obwiedni do map bitowych
Warstwy główne

Okno dokowane / inspektor dopasowań obrazka

ULEPSZENIE

Zamiana kolorów

ULEPSZENIE

ULEPSZENIE

Opcje nadpróbkowania bazującego na algorytmach AI
Usuwanie artefaktów JPEG
Niedestrukcyjne efekty w programie Corel PHOTO-PAINT
Narzędzie Inteligentna maska wyboru
Dopasowywanie krzywej tonalnej

ULEPSZENIE

PhotoCocktail™
Interakcyjne dostosowywanie perspektywy na zdjęciach
AfterShot™ HDR
Narzędzia Płyn
Soczewka Maska wyostrzająca
Smart Carver™ (Inteligentne skalowanie)
Tryb scalania z przekazywaniem

Pulpit projektu
Komentarze publikowane na bieżąco
Współpraca w czasie rzeczywistym
Okno dokowane / inspektor komentarzy
Zarządzanie zasobami oparte na chmurze

Okno dokowane / inspektor Symbole

ULEPSZENIE

ULEPSZENIE

Funkcja Znajdź i zamień
Okno dokowane / inspektor Właściwości obiektu z uwzględnieniem kontekstu
Mechanizm i okno dokowane / inspektor stylów
Zarządzanie kolorami
Paleta kolorów dodatkowych PANTONE
Style kolorów
Spójne kolory i harmonie
Palety kolorów dokumentu
Kody QR
Licznik projektu
Obsługa produktów Adobe
Obsługa produktów firmy Microsoft
Obsługa formatów AutoCAD DWG/DXF

Eksportowanie lub importowanie zbiorów czcionek
Obsługa czcionek zmiennych
Pole z listą czcionek
Listy numerowane i punktowane
Corel Font Manager
Znaki specjalne, symbole i glify
Osadzanie czcionek

Eksport wielu zasobów

ULEPSZENIE

Obsługa formatu PDF/A
Wydruk seryjny
Obsługa plików PDF/X (w tym PDF/X-4)
Okno dokowane / inspektor przygotowania i rozciągnięcia
Obramowanie i przelotka do druku banerów
Funkcja analizy wstępnej
Ekranowy obraz próbny kolorów

CorelDRAW.app
Publikowanie w WordPressie
Projektowanie w pikselach
Tok pracy z pikselami

Zarządzanie zasobami oparte na chmurze

ULEPSZENIE

Obsługa formatu HEIF
Wbudowana obsługa plików RAW z aparatów fotograficznych (ponad 400 obsługiwanych modeli aparatów)
Wzorce pustych dokumentów/obrazków
Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych (dla komputerów Mac)
Przeprojektowany interfejs okien dialogowych
Obsługiwany dotykiem interfejs użytkownika
Obsługa środowiska Microsoft Surface
Ekran powitalny
Obszary robocze
W pełni skalowalny i dostosowywany interfejs użytkownika

Dostęp do Google Fonts online
Nowoczesne szablony
Nowe pakiety szablonów
Profesjonalne obrazki clipart
Zdjęcia wysokiej jakości
Specjalne czcionki

Okno dokowane / inspektor Podpowiedzi

ULEPSZENIE

Samouczki wideo i nagrania wideo z podpowiedziami
Przewodnik szybkiego startu

Windows 11
Windows 10

(wersje 21H1, 21H2 i nowsze)

(do wersji 21H2)

(do wersji 21H1)

(do wersji 2004)

macOS Monterey (12)
macOS Big Sur (11)
Obsługa układu Apple Silicon (M1)
iPadOS (CorelDRAW.app na tablety iPad)

Obsługa zasobów Instalatora Windows (MSI)
Obsługa wdrażania dla systemu macOS
Witryna społecznościowa dla programistów
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Język Visual Basic for Applications firmy Microsoft
Obsługa automatyzacji JavaScript

Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE i Smart Carver są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation zarejestrowanymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple, iPad, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług, logotypy i marki oraz wszelkie wymienione zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli. Korzystanie z jakichkolwiek marek, nazw, logotypów lub innych informacji, materiałów ilustracyjnych lub dotyczących stron trzecich nie oznacza ich poparcia. Firma Corel zrzeka się wszelkich interesów majątkowych w zakresie takich informacji, grafik, materiałów, znaków i nazw podmiotów trzecich. Aby zapoznać się ze wszystkimi uwagami i informacjami o patentach, odwiedź witrynę internetową www.corel.com/patents

* Uwaga: Integracja biblioteki Google Fonts, funkcje współpracy i narzędzia do zarządzania zasobami są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub licencji z programem serwisowania.

© 2022 Corel Corporation. 03/22

CorelDRAW Graphics Suite — subskrypcja

CorelDRAW Graphics Suite 2021 (jednorazowy zakup)

Pełen zakres funkcji
W pełni wyposażone oprogramowanie z wyjątkowymi funkcjami i zasobami.
Najnowsze i najlepsze
Natychmiastowy dostęp do najnowszych aktualizacji bez dodatkowych kosztów.
Korzystna cena
Najniższy koszt wstępny i możliwość wstrzymania płatności na określony okres, gdy potrzebna będzie zmiana oprogramowania.
Stała obsługa
Gwarantowana obsługa najnowszych systemów operacyjnych, urządzeń i technologii.
Posiadanie produktu na własność
Zapłać jednorazowo i korzystaj z wersji oprogramowania tak długo, jak chcesz.

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CAPTURE™
CorelDRAW.app™

+ zaawansowane funkcje aplikacji CorelDRAW.app Pro

CorelDRAW.app™ na tablety iPad

+ zaawansowane funkcje aplikacji CorelDRAW.app Pro

AfterShot™ HDR

Narzędzia układu strony

+ dodatkowe ulepszenia układów wielu stron

Narzędzia do rysowania
Narzędzia do edycji obrazów

+ zoptymalizowany tok pracy nad dopasowaniami obrazków

Materiały edukacyjne

+ zoptymalizowane, spersonalizowane środowisko edukacyjne

Narzędzia typograficzne

+ Integracja biblioteki Google Fonts za pośrednictwem narzędzia Corel Font Manager

Współpraca w czasie rzeczywistym oparta na chmurze
Zarządzanie zasobami oparte na chmurze
Obsługa wielu formatów plików

+ dodano obsługę eksportu zasobów do wielu formatów

Zaawansowane funkcje CorelDRAW.app PRO
Rozwój produktu skupiony na kliencie

+ zintegrowana opcja udzielania informacji zwrotnych o produkcie i głosowania
+ udoskonalenia funkcji zasugerowane przez użytkowników

Nowoczesne szablony

+ dodatkowe BEZPŁATNE szablony

Profesjonalne obrazki clipart
Zdjęcia wysokiej jakości
Specjalne czcionki

+ bezpośredni dostęp do ponad 1000 grup czcionek Google Fonts

Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE i Smart Carver są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation zarejestrowanymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple, iPad, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług, logotypy i marki oraz wszelkie wymienione zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli. Korzystanie z jakichkolwiek marek, nazw, logotypów lub innych informacji, materiałów ilustracyjnych lub dotyczących stron trzecich nie oznacza ich poparcia. Firma Corel zrzeka się wszelkich interesów majątkowych w zakresie takich informacji, grafik, materiałów, znaków i nazw podmiotów trzecich. Aby zapoznać się ze wszystkimi uwagami i informacjami o patentach, odwiedź witrynę internetową www.corel.com/patents

© 2022 Corel Corporation. 03/22