Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów na wrzesień 2022 r.

Porównaj wersje

Wybierz najbardziej aktualną wersję i opcję zakupu w najkorzystniejszej cenie, aby zaspokoić wszelkie potrzeby projektowe.

Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite na wrzesień 2022

CorelDRAW Graphics Suite 2021

CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW Graphics Suite 2019

Narzędzie do skalowania
Dodatkowe materiały (ponad 50 projektów szkoleniowych i szablonów projektowych)
Obsługa plików WebP
Okno dialogowe Nowy dokument ULEPSZENIE
Okno dokowane / inspektor Eksportuj ULEPSZENIE
Wzorce dostosowania
Okno dokowane / inspektor Dopasowania ULEPSZENIE
Menu Dopasowanie ULEPSZENIE
Okno dokowane / inspektor Strony
Okno dokowane / inspektor Dowiedz się ULEPSZENIE
Dziel się pomysłami i informacjami zwrotnymi

Rysowanie w perspektywie
Opcja przyciągania tylko do innych obiektów
Efekty stylów graficznych
Wtapianie wektorowe
Narzędzie Cień wewnętrzny
Soczewki efektów map bitowych
PowerTRACE™

Bazujący na algorytmach AI

Bazujący na algorytmach AI

Bazujący na algorytmach AI

Niedestrukcyjne efekty
Tryb symetrii
Narzędzie Cień blokowy
Pointillizer™
Narzędzie Uderzenie
Interakcyjne prostowanie zdjęć
Narzędzie LiveSketch™
Wypełnienia deseniami wektorowymi oraz z mapy bitowej
Wypełnienia tonalne
Wypełnienie siatkowe

Widok wielostronicowy

ULEPSZENIE

Okno dokowane / inspektor Strony

ULEPSZENIE

Automatyczne dopasowanie strony
Okno dokowane / inspektor Obiekty
Okno dokowane / inspektor Wyrównanie i rozkład
Prowadnice wyrównania i dynamiczne
Dopasowywanie obiektów do ścieżki
Stosowanie obwiedni do map bitowych
Warstwy główne

Okno dokowane / inspektor Dopasowania obrazka

ULEPSZENIE

Zamiana kolorów

ULEPSZENIE

ULEPSZENIE

Opcje nadpróbkowania bazującego na algorytmach AI
Usuwanie artefaktów JPEG
Niedestrukcyjne efekty w programie Corel PHOTO-PAINT
Narzędzie Inteligentna maska wyboru
Dopasowywanie krzywej tonalnej

ULEPSZENIE

PhotoCocktail™
Interakcyjne dostosowywanie perspektywy na zdjęciach
Narzędzia Płyn
Soczewka Maska wyostrzająca
Smart Carver™ (Inteligentne skalowanie)
Tryb scalania z przekazywaniem

Pulpit projektu
Komentarze publikowane na bieżąco
Współpraca w czasie rzeczywistym
Okno dokowane / inspektor Komentarze
Zarządzanie zasobami oparte na chmurze

Okno dokowane / inspektor Symbole

ULEPSZENIE

ULEPSZENIE

Funkcja Znajdź i zamień
Okno dokowane / inspektor Właściwości obiektu z uwzględnieniem kontekstu
Okno dokowane / inspektor stylów
Zarządzanie kolorami
Paleta kolorów dodatkowych PANTONE
Style kolorów
Kolory komplementarne i harmonie
Palety kolorów dokumentu
Kody QR
Zegar projektu
Obsługa produktów Adobe
Obsługa produktów firmy Microsoft
Obsługa formatów AutoCAD DWG/DXF

Eksportowanie lub importowanie zbiorów czcionek
Obsługa czcionek zmiennych
Pole z listą czcionek
Listy numerowane i punktowane
Corel Font Manager
Znaki specjalne, symbole i glify
Osadzanie czcionek

Eksport wielu zasobów

ULEPSZENIE

Obsługa formatu PDF/A
Wydruk seryjny
Obsługa plików PDF/X (w tym PDF/X-4)
Okno dokowane / inspektor przygotowania i rozciągnięcia
Obramowanie i przelotka do druku banerów
Funkcja analizy wstępnej
Ekranowy obraz próbny kolorów

CorelDRAW.app
Publikowanie w WordPressie
Projektowanie w pikselach
Tok pracy z pikselami

Zarządzanie zasobami oparte na chmurze

ULEPSZENIE

Obsługa formatu HEIF
Wbudowana obsługa plików RAW z aparatów fotograficznych (ponad 400 obsługiwanych modeli aparatów)
Wzorce pustych dokumentów/obrazków
Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości

Ulepszenia interfejsu użytkownika systemu Windows 11
Możliwość dostosowania skrótów klawiaturowych (dla komputerów Mac)
Obsługiwany dotykiem interfejs użytkownika
Obsługa środowiska Microsoft Surface
Ekran powitalny

ULEPSZENIE

Obszary robocze
W pełni skalowalny i dostosowywany interfejs użytkownika

Dostęp do Google Fonts online

ULEPSZENIE

Nowoczesne szablony
Nowe pakiety szablonów
Profesjonalne obrazki clipart
Zdjęcia wysokiej jakości
Specjalistyczne czcionki

Okno dokowane / inspektor Dowiedz się

ULEPSZENIE

Projekty szkoleniowe

Ponad 50 dodatkowych projektów

Okno dokowane / inspektor Podpowiedzi

ULEPSZENIE

Samouczki wideo i nagrania wideo z podpowiedziami
Przewodnik szybkiego startu

Windows 11

ULEPSZENIE

Windows 10

(wersje 21H1, 21H2 i nowsze)

(do wersji 21H2)

(do wersji 21H1)

(do wersji 2004)

macOS Monterey (12)
macOS Big Sur (11)
Obsługa układu Apple Silicon (M1)
iPadOS (CorelDRAW.app na tablety iPad)

Obsługa zasobów Instalatora Windows (MSI)
Obsługa wdrażania dla systemu macOS
Witryna społecznościowa dla programistów
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Visual Basic for Applications
Obsługa automatyzacji JavaScript

Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE i Smart Carver są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation zarejestrowanymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple, iPad, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług, logotypy i marki oraz wszelkie wymienione zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli. Korzystanie z jakichkolwiek marek, nazw, logotypów lub innych informacji, materiałów ilustracyjnych lub dotyczących stron trzecich nie oznacza ich poparcia. Firma Corel zrzeka się wszelkich interesów majątkowych w zakresie takich informacji, grafik, materiałów, znaków i nazw podmiotów trzecich. Aby zapoznać się ze wszystkimi uwagami i informacjami o patentach, odwiedź witrynę internetową www.corel.com/patents

©️ 2022 Corel Corporation. 09/22

Subskrypcja pakietu CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite 2021 (jednorazowy zakup)

Pełen zakres funkcji
Wszechstronne oprogramowanie z wyjątkowymi funkcjami i zasobami.
Najnowsze i najlepsze
Natychmiastowy dostęp do najnowszych aktualizacji bez dodatkowych kosztów.
Korzystna cena
Najniższy koszt wstępny i możliwość wstrzymania płatności na określony okres, gdy potrzebna będzie zmiana oprogramowania.
Stała obsługa
Gwarantowana obsługa najnowszych systemów operacyjnych, urządzeń i technologii.
Posiadanie produktu na własność
Zapłać jednorazowo i korzystaj z wersji oprogramowania tak długo, jak chcesz.

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CAPTURE™
CorelDRAW.app™

+ zaawansowane funkcje aplikacji CorelDRAW.app Pro

CorelDRAW.app™ na tablety iPad

+ zaawansowane funkcje aplikacji CorelDRAW.app Pro

AfterShot™ HDR

Narzędzia układu strony

+ dodatkowe ulepszenia układów wielu stron

Narzędzia do rysowania

+ narzędzia do skalowania

Narzędzia do edycji obrazów

+ zoptymalizowany tok pracy nad dopasowaniami obrazków

Materiały szkoleniowe

+ zoptymalizowane, spersonalizowane środowisko edukacyjne

Narzędzia typograficzne

+ integracja biblioteki Google Fonts za pośrednictwem narzędzia Corel Font Manager

Współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym
Zarządzanie zasobami oparte na chmurze
Obsługa wielu formatów plików

+ dodano obsługę eksportu zasobów do wielu formatów
+ obsługa plików WebP

Zaawansowane funkcje aplikacji CorelDRAW.app PRO
Rozwój produktu skupiony na kliencie

+ zintegrowana opcja udzielania informacji zwrotnych o produkcie i głosowania
+ udoskonalenia funkcji zasugerowane przez użytkowników

Projekty szkoleniowe

+ 50 dodatkowych projektów

Akademia CorelDRAW
(szkolenie modułowe)
Nowoczesne szablony

+ dodatkowe BEZPŁATNE szablony

Profesjonalne obrazki clipart
Zdjęcia wysokiej jakości
Specjalistyczne czcionki

+ bezpośredni dostęp do ponad 1000 rodzin czcionek Google Fonts

Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE i Smart Carver są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation zarejestrowanymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple, iPad, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług, logotypy i marki oraz wszelkie wymienione zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli. Korzystanie z jakichkolwiek marek, nazw, logotypów lub innych informacji, materiałów ilustracyjnych lub dotyczących stron trzecich nie oznacza ich poparcia. Firma Corel zrzeka się wszelkich interesów majątkowych w zakresie takich informacji, grafik, materiałów, znaków i nazw podmiotów trzecich. Aby zapoznać się ze wszystkimi uwagami i informacjami o patentach, odwiedź witrynę internetową www.corel.com/patents

©️ 2022 Corel Corporation. 09/22