Spis treści

Aktualizacja programu CorelCAD™ — maj 2012 — Informacje o wersji

Ta wersja dokonuje aktualizacji poprzednich kompilacji programu CorelCAD (11.4.209, 11.6.208 i 11.8.1054) do wersji 12.4.056.

Nowe funkcje

 • Importowanie plików programów CorelDRAW® (.CDR) i Corel DESIGNER® (.DES) (tylko w systemie Windows®!)
  Importowanie plików programów CorelDRAW i Corel DESIGNER do programu CorelCAD w systemie Windows w postaci obiektów przestrzeni modelu z odwzorowaniem w arkuszu układu. Ta aktualizacja umożliwia importowanie następujących plików:
  • Wielostronicowe pliki .cdr i .des
  • Pliki programu CorelDRAW (.cdr) od wersji 8 do aktualnej wersji (X6)
  • Pliki programu Corel DESIGNER (.des) od wersji 10 do aktualnej wersji (X5)
 • Funkcja podkładki PDF (manu Wstaw > Podkładka PDF...)
  Załączanie jednego lub większej liczby stron dokumentu PDF do rysunku z możliwością kontroli widoczności warstw oraz przycinania (obszary maskowania) podkładki PDF.
 • Polecenie Pack and Go (menu Plik > Eksport > Pack and Go...)
  Tworzenie pakietu (archiwum ZIP lub folderu) zawierającego bieżący rysunek oraz pliki zależne, takie jak odniesienia, obrazki odniesienia, pliki odniesienia w formacie PDF, pliki czcionek, pliki mapowania czcionek, pliki stylów drukowania oraz pliki konfiguracji wydruku.
 • Polecenie MAKEFLATSNAPSHOT (menu Bryły > Operacje 3D > Utwórz płaską migawkę)
  Tworzenie płaskiego odwzorowania obiektów brył trójwymiarowych, rzutowanych na układ współrzędnych X-Y rysunku.
 • Polecenie PASTE@SOURCEPOSITION (menu Edycja > Wklej w pozycji źródłowej)
  Wklejanie skopiowanych obiektów (elementów) w pierwotnym położeniu w oryginalnym lub nowym dokumencie albo w innym otwartym dokumencie.
 • Ulepszona obsługa funkcji systemu Mac OS® X Lion
  Tryb pełnoekranowy aplikacji CorelCAD jest teraz obsługiwany w systemie Mac OS X Lion (10.7).
 • Ulepszony eksport plików STL (Stereolithography) (menu Plik > Eksport > Eksport...)
  Możliwość eksportu wielu obiektów brył trójwymiarowych do pliku STL, który jest najpopularniejszym formatem używanym do wydruków 3D (jest formatem przetwarzania obrazków w drukarkach trójwymiarowych).
 • Funkcja FIELD (menu Wstaw > Field...)
  Tworzenie pól adnotacji umożliwiających dynamiczne aktualizowanie w widocznych obiektach tekstowych informacji, takich jak data modyfikacji, czy nazwa i autor rysunku.

Ulepszenia

 • Ulepszenia i poprawki filtrów warstwy
 • Funkcje renderowania:
  • Przyspieszone przesuwanie w widokach modeli i arkuszach układu
  • Ulepszone podświetlanie elementów podrzędnych
  • Ulepszenia obsługi pamięci (wydajności) podczas renderowania i wyświetlania podglądu animacji

Inne ulepszenia

 • Poprawiona funkcja przyciągania elementów: udoskonalone śledzenie elementu i tryb rzutu prostokątnego
 • Ulepszona obsługa tekstu hebrajskiego, tajskiego i arabskiego (obiekty pojedynczych wierszy i tekstu akapitowego)
 • Narzędzie Tabela: różne ulepszenia
 • Wyświetlanie siatki i przyciąganie są teraz dopasowane w orientacji izometrycznej (góra, prawo, lewo)
 • Atrybuty bloków nie są już wyświetlane ani drukowane w postaci obszarów z szarym wypełnieniem
 • System Mac OS® X: ulepszenia raportów o błędach aplikacji
 • Gotowość profilu użytkownika do obsługi aktualizacji
  Przyszłe wersje programu CorelCAD będą mogły obsługiwać niestandardowe przestrzeni robocze i profile użytkowników po zainstalowaniu aktualizacji bieżącej wersji aplikacji.

Informacje o poprzedniej wersji: aktualizacja programu CorelCAD — listopad 2011

Ta wersja dokonuje aktualizacji początkowych kompilacji programu CorelCAD (11.4 i 11.6) do wersji 11.8.

Nowe funkcje

 • Narzędzia wymiarowania
  • Dodane nowe narzędzie inteligentnego wymiarowania
  • Dodana funkcja odwracania strzałek wymiarowych
  • Wymiarowanie elementów przestrzeni modelu w warstwach (okienkach ekranu)
 • Konfiguracje drukowania (zapisywanie ustawień wydruku zależnych od układu do zastosowania w różnych plikach i projektach)
 • Obsługa formatu plików kształtu ESRI (*.SHP) (otwieranie i zapisywanie) (nowość w wersji 11.6.208)
 • Wbudowana funkcja powiadomień o aktualizacjach (dla kolejnych aktualizacji)
 • Nowe funkcje dostępne wyłącznie w wersji dla systemu Mac OS® X
  • Wstawianie i edytowanie notatek głosowych
  • Sprawdzanie pisowni
  • Obsługa systemu Mac OS X 10.7 (Lion)
 • Nowe funkcje dostępne wyłącznie w wersji dla systemu Windows®
  • Obsługa urządzeń wejściowych firmy 3DConnexion

Ulepszenia

 • Przyciąganie elementów przestrzeni modelu w arkuszach układu
 • Ulepszenia ogólnej wydajności operacji związanych z wyświetlaniem (powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie, renderowanie)
 • Ulepszona wydajność podczas uruchamiania programu w wersji dla komputerów Mac®
 • Ulepszone funkcje modelowania trójwymiarowego
  • Ulepszenia istniejących narzędzi do edycji 3D (np. EDITSOLID, EXTRUDE, REVOLVEDMESH, CONE, CYLINDER, TORUS, SPHERE)
  • Dodane nowe narzędzia do edycji 3D (LOFT — wyciągnięcie między powierzchniami trójwymiarowymi, FILLET 3D EDGES — zaokrąglanie krawędzi obiektów trójwymiarowych)
 • Czcionki TrueType® — ulepszenia drukowania (o wiele mniejsze pliki z tekstem zapisanym z wykorzystaniem czcionek TTF, dokładniejsze drukowanie tekstu)
 • Ulepszony interfejs automatyzacji (udoskonalone programowanie w języku LISP)

Inne ulepszenia

 • Ulepszenia drukowania
 • Ulepszona obsługa pamięci i większa wydajność podczas wyświetlania obiektów 3D
 • Pełna obsługa systemu Mac OS X 10.7 (Lion)
 • Naprawione błędy wyświetlania w systemie Mac (wyeliminowanie problemów z brakującą geometrią, czcionkami i problemów natury ogólnej)
 • Ulepszenia obsługi lokalnych języków w wersji dla komputerów Mac

wersja 12.4 2012-06-14