Aktualizacja CorelCAD 2018.5 — Informacje o wersji

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

 • Dodano nowe polecenie podrzędne Orbita3D służące do obracania widoku w przestrzeni 3D:
  • OrbitaDowolna
  • OrbitaCiagla
  • OrbitaPozioma
  • OrbitaPionowa
 • Dodano polecenie MenedzerStylow umożliwiające otwarcie folderu stylu druku w celu załączenia lub usunięcia plików z tabelą stylu druku, zależnych od koloru (.ctb) i nazwanych (.stb).
 • Dodano obsługiwaną z wiersza poleceń wersję polecenia EdycjaKomponentu: -EdycjaKomponentu
 • Ulepszono działanie podwariantów poleceń ZamrozWarstwe i UkryjWarstwe używanych do rysunków zawierających odniesienia zewnętrzne (Odniesienia).
 • Polecenie Rozciąganie: ulepszono funkcjonowanie opcji Ostatni/Poprzedni podczas zaznaczania obiektów.
 • Polecenie Wyrównywanie: ulepszono w celu ułatwienia wyrównania obiektów przy użyciu 3 punktów.
 • Polecenie EdycjaWymiaru: ulepszono opcję Ukośnik.
 • Ulepszono działanie polecenia PrzyciaganieDoElementow w odniesieniu do podkładów PDF.
 • Ulepszono działanie polecenia Region, aby zapewnić obsługę splajnów.
 • Polecenie WyciagnijPoSciezce: ulepszono funkcjonowanie opcji Skręcenie i Pochylenie
 • Dodano nowy pasek narzędzi w celu usprawnienia zmian w niestandardowych układach współrzędnych (pasek narzędzi Nazwane układy współrzędnych).
 • Ulepszono możliwość kopiowania tekstu z okna poleceń.
 • Polecenia EksportBMP i EksportJPG rozpoznają teraz przezroczystość obiektów podczas eksportowania do map bitowych lub plików JPEG.