Aktualizacja CorelCAD 2019 — Informacje o wersji

2019.5

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

 • Nowe polecenia bloku parametrycznego:
  • ZAPISZBPJAKOBLOK: Zapisuje blok parametryczny jako osobny plik rysunku.
  • -EdycjaBloku: Umożliwia otwarcie określonego bloku w edytorze bloków (wersja polecenia EdycjaBloku dla wiersza poleceń).
  • CYKLICZNEOPCJEKOLEJNOSCBP: Zmienia porządek punktów uchwytu w odniesieniu do bloku parametrycznego.
 • Ulepszona paleta Menedżera warstw:
  • Menu kontekstowe z opcjami kontrolowania rozmiaru kolumny.
  • Opcja Wyizoluj wybrane warstwy jest dostępna w menu kontekstowym Menedżera warstw w trybie podglądu.
  • Usprawniony tryb podglądu warstwy. Dozwolone są tylko przejrzyste polecenia.
 • Usprawnienia palety komentarzy:
  • Wątki komentarzy pokazują teraz nazwę profilu.
  • Komentarze dotyczące obiektów pokazują teraz liczbę obiektów.
 • Podgląd wydruku jest teraz dostępny w pasku narzędzi szybkiego dostępu.
 • Polecenie dostosowania zostało udoskonalone dzięki opcjom pozwalającym na kontrolowanie obszaru roboczego.
 • Odniesienia zewnętrzne: Podczas aktualizacji zewnętrznego pliku odniesienia wyświetlany jest komunikat.
 • Polecenia FAZUJKRAWEDZIE i ZAOKRAGLKRAWEDZIE umożliwiają określanie wielu ścian.
 • Ulepszenie polecenia NUW (Niestandardowy Układ Współrzędnych): Opcja ściany pozwala na dopasowanie NUW do określonej ściany bryły 3D.
 • Ulepszenie polecenia -StylWymiaru: Opcja Status pozwala wyświetlić bieżące wartości wszystkich zmiennych systemu wymiarów w oknie poleceń.
 • Polecenie EditCustomBlock otrzymało nową nazwę: EdycjaBloku.
 • Menedżer właściwości warstw: Zdefiniowane filtry dla odniesień i nadpisywania rzutni są teraz tworzone automatycznie.
 • Polecenie Kreskowanie: Usprawnienie generowania kreskowania lub wypełnień z takimi samymi właściwościami, co określony obiekt kreskowania.
 • Polecenie ZNAJDZ: Wyszukiwany tekst może zawierać nawiasy.
 • Okno dialogowe Opcje: Udoskonalona funkcja wyszukiwania znajduje teraz opcje Model, Tło i Arkusz.
 • Okno dialogowe drukowania: Drukowanie do formatu PDF obsługuje teraz pliki PDF z warstwami rysowania.
 • Polecenie EksportPDF: Ulepszona tabela wyboru stylu drukowania.
 • Polecenie EksportSTL: Rozdzielczość STL jest teraz uwzględniana w teselacji i dyskretyzacji.