Aktualizacja CorelCAD 2020 — Informacje o wersji

2020.5

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

Interfejs użytkownika

 • (Tylko w systemie Windows) Przeorganizowano menu aplikacji:
  • Teraz w menu aplikacji dostępna jest opcja eksportu do plików ACIS SAT: Eksport > Eksport ACIS SAT.
  • Menu Import teraz zawiera wszystkie polecenia dotyczące importowania.
 • Niemieckie tłumaczenie polecenia OFFSETEDGES (ODSUNKRAWEDZIE) zmieniono na KantenVersetzen.
 • Udoskonalono tłumaczenia interfejsu użytkownika na następujące języki: czeski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański i turecki.

Udoskonalono polecenia i funkcje

 • Polecenie SPLINE (SPLAJN) ma teraz nową opcję wyboru polilinii 2D i przekształcania ich w splajny.
 • Teraz można ustawić czynnik skali rysunku w pasku narzędzi Rzutnie.
 • Polecenie Fillet (Zaokrągl) teraz zawiera funkcję zaznaczania obiektów według okna.
 • Udoskonalono wyświetlanie ziarnistego wzoru kreskowania przy dużych wartościach współrzędnych
 • Udoskonalono polecenie TRIM (PRZYTNIJ), tak aby obsługiwało działania na dużych zakresach współrzędnych (X, Y i Z).
 • Polecenie SWEEP (WYCIĄGNIJPOŚCIEŻCE) teraz obsługuje więcej typów kształtów jako ścieżki wyciągnięcia.
 • Zwiększono jakość wyświetlania rysunków na wyświetlaczach Retina w systemach macOS.