Aktualizacja CorelCAD 2021 — informacje o wersji

2021.5.2

Aktualizacja obejmuje usprawnienia wydajności i stabilności.

 • Pliki DWG zawierające określone ustawienia konfiguracji drukowania nie powodują już błędu aplikacji CorelCAD, szczególnie w przypadku przełączania z układu arkusza na przestrzeń modelu.

2021.5.1

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia i poprawki

 • Program CorelCAD nie będzie ulegał awarii po dodaniu lub usunięciu skali komentarzy.
 • Tekst wymiaru zostaje zaktualizowany po zmianie NUW. Zlikwidowano znikanie niektórych obiektów przy zapisywaniu bloku niestandardowego.
 • Naprawiono wiadomość o błędzie utraty powiązania kreskowania wyświetlaną przy używaniu uchwytów obiektowych w trybie edycji bloku niestandardowego.
 • Naprawiono wiadomość o błędzie zapisu rysunku wyświetlaną po sprawdzeniu przez użytkownika standardu rysunku.
 • Zmiany wartości atrybutów teraz działają prawidłowo.
 • Wprowadzono poprawki dynamicznych bloków, w przypadku których obiekty nieprawidłowo zmieniały pozycje po modyfikacji bloku. Teraz wyświetlana jest prawidłowa tabela właściwości.
 • Użytkownicy będą już mieli widoczną w menu opcję eksportowania do formatów CDR/DES.
 • Poprawki dotyczące kreskowania z punktem początkowym w uchwycie kreskowania działają teraz prawidłowo. Po użyciu polecenia przycięcia wyświetlany jest obiekt obwiedni.
 • Kopiowanie z rysunku odniesienia nie powoduje już niestabilnego stanu aplikacji.
 • Wprowadzono usprawnienia do palety w przypadku zmiany jej szerokości. Szerokość jest teraz spójna przy zmianie z okna ruchomego na dokowane.
 • Ulepszenia drukowania
  • Zlikwidowano problem brakującej geometrii przy drukowaniu na drukarce systemowej.
  • Wybrany rozmiar papieru odpowiada teraz temu, co zapisano na układzie strony.
  • Naprawiono rozciąganie elementów geometrii w okienkach ekranu.
 • Jeśli zmieniany jest NUW, obiekty podążają za wskaźnikiem myszy.
 • Skorygowano nieprawidłową wiadomość błędu w przypadku otwarcia równoległych sesji w pierwszej sesji.
 • Skorygowano nieprawidłowe podświetlenie obiektu po użyciu polecenia „połączenia z użyciem splajnu”
 • Wprowadzono usprawnienia wyświetlania czcionek TrueType w przypadku postrzępionych napisów.
 • Usprawniono działanie funkcji powiększenia w niektórych przypadkach.

2021.5

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

Nowe usprawnienia

 • Polecenie NCOPY pozwala bezpośrednio kopiować obiekty rysunków zagnieżdżone w bloku lub odniesieniu zewnętrznym (XREF)
 • Menedżer zestawów arkuszy to świetne narzędzie organizacyjne do arkuszy, umożliwiające dostęp do wszystkich rysunków i arkuszy w tym samym miejscu i czasie. Elastyczność tego rozwiązania pozwala dostosowywać strukturę projektów i toków pracy do własnych potrzeb. Do funkcji narzędzia należą:
  • Nawigacja w widokach modelu i arkusza
  • Narzędzie Umieść na arkuszu, pozwalające automatycznie powiązać widoki modelu i arkusza
  • Niestandardowe podzbiory do grupowania arkuszy
  • Obsługa właściwości na poziomie zestawu arkuszy, podzbioru arkuszy i pojedynczego arkusza
  • Funkcje numerowania i nazywania arkuszy oraz widoków
  • Obsługa szablonów arkuszy, ułatwiających tworzenie nowych arkuszy
  • Możliwość tworzenia niestandardowych znaczników, etykiet widoków i bloków tytułowych przy użyciu kształtów oraz etykiet/właściwości
  • Obsługa wielu użytkowników
  • Możliwość publikacji w formatach PDF, DWF i DWFx(1) lub drukowania arkuszy
  • Operacje publikowania mogą działać w tle
  • Pełna zgodność z plikami DST utworzonymi w innych aplikacjach CAD
  • Listy arkuszy w formie tabeli pozwalają wyświetlić wszystkie informacje zawarte w zestawie arkuszy

(1) Możliwość publikacji w formatach PDF, DWF i DWFx oraz powiązane opcje nie są dostępne w wersji dla systemu macOS.

Poprawki

 • Funkcja ZAOKRAGL jest teraz obsługiwana w splajnach (zaokrąglanie za pomocą linii i elipsy).
 • Narzędzie SPLINEDIT ma teraz nową opcję Połącz, umożliwiającą połączenie splajnu z innymi obiektami.
 • Skalowanie interfejsu użytkownika zostało usprawnione na potrzeby przenoszenia okna aplikacji na ekran o niższej rozdzielczości.
 • Rozwiązano problemy z wyświetlaniem kursora związane z niepożądanymi obiektami.
 • Usprawniono działanie funkcji ZNAJDZ w przypadku znajdowania i zastępowania fragmentów tekstu w atrybucie bloku.
 • Usprawniono wstawianie obrazów TIFF (rozmiar) w przypadku polecenia DOLACZOBRAZ.
 • Usprawniono druk plików DWF poprzez dodanie zakresu druku „Okno”.
 • Usprawniono wyświetlanie i drukowanie etykiety Data druku w przypadku polecenia dotyczącego pola.
 • Rozwiązano problem dotyczący ruchu kursora, który występował w przypadku złożonych rysunków 3D.
 • Rozwiązano problem dotyczący niestandardowych bloków, polegający na ukrywaniu uchwytu rozciągania po zmianie widoczności.
 • Usprawniono wykrywanie przyciągania elementów w przypadku brył 3D i dynamicznych LUW.
 • Polecenie PRZYTNIJOBRAZ umożliwia teraz przywrócenie usuniętej ramki obrazu.
 • Usunięto przyczynę awarii, która występowała w przypadku połączenia splajnów po modyfikacji LUW.
 • Usprawniono przełączanie zakładek arkuszy.