Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017 — informacje o wersji

Aktualizacja 1 usprawni pracę z pakietem CorelDRAW Graphics Suite, naprawiając problemy zgłaszane przez klientów i inne. Udoskonalenia wydajności i stabilności obejmują:

Obszar roboczy aplikacji

 • Importowanie obszarów roboczych z programów CorelDRAW X8 i Corel PHOTO-PAINT X8 nie sprawia już, że pływające okna dokowane stają się wyszarzone.
 • Okno dokowane Menedżer symboli: przyciski Wstaw symbol i Edytuj symbol mają teraz inne ikony i łatwo je rozpoznać.
 • Dostosowywanie: polecenie Granice pojawia się w oknie dialogowym Opcje na stronie Polecenia pod pozycją Obiekt.
  (Narzędzia > menu Dostosowywanie, lista kategorii dostosowywania).
 • Okno dokowane Współrzędne obiektu: przycisk Zamień obiekt staje się dostępny podczas używania strzałek w górę i w dół do ustawiania nowych wartości.

Edytowanie krzywych, podglądy wektorowe i wyświetlanie

 • Opcja wyróżniania zaznaczonych obiektów działa zgodnie z oczekiwaniami przy domyślnym schemacie kolorów w przypadku podglądu wektorowego, węzłów i uchwytów (tryb jednolity).
 • Nachodzące na siebie węzły zaznaczone za pomocą narzędzia Kształt są widoczne, nawet gdy typy węzłów są wyświetlane w różnych kolorach.
 • Obiekty z podścieżkami: przy zaznaczeniu początkowego lub końcowego węzła podścieżki i edytowaniu krzywej poprzez przeciąganie uchwytów podgląd pokazuje zmiany na całej ścieżce.
 • Edytowanie węzłów w wypełnieniach siatkowych i złożonych krzywych jest szybsze i nie powoduje „migotania”.
 • Wszystkie węzły obwiedni są prawidłowo wyświetlane.
 • Zaznaczanie i odświeżanie obiektów w złożonych rysunkach jest teraz szybsze.

Edycja zdjęć

 • Program Corel PHOTO-PAINT pozwala otwierać pliki RAW z aparatu Canon 7D.

Tekst

 • Poprawiono niedociągnięcia, ułatwiając i przyspieszając edycję, podgląd i przesuwanie tekstu zarówno w domyślnym schemacie kolorów dla podglądów i węzłów (w trybie jednolitym), jak i w trybie XOR, który był domyślny dla podglądu i węzłów w wersji X8 oraz wcześniejszych.

Narzędzia

 • Narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych działa prawidłowo w przypadku obiektów złożonych z krzywych.
 • Można szybciej zaznaczać węzły i obiekty, używając narzędzi Usuwanie segmentów wirtualnych, Kształt oraz Wskaźnik.

Stabilność

Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy programu CorelDRAW:

 • drukowanie plików, które zawierają linie wymiarowe;
 • dodawanie lub edytowanie przezroczystości w symbolach, które mają linie wymiarowe;
 • importowanie niektórych plików SVG.