Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018: Informacje o wersji

Aktualizacja 1 usprawni pracę z pakietem CorelDRAW Graphics Suite 2018, eliminując problemy zgłaszane przez klientów i inne. Oto lista usprawnień:

Wydajność i stabilność

 • Rozwiązano problemy z działaniem programu CorelDRAW powodowane przez aktualizację Windows 10 Fall Creators Update.
 • Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy programu CorelDRAW:
  • Dostęp do Eksploratora Windows w oknach dialogowych otwierania plików i importowania pakietu CorelDRAW Graphics Suite
  • Druga operacja eksportowania do formatu JPG
  • Otwieranie i importowanie niektórych plików DXF/DWG w programie CorelDRAW
  • Wybieranie Pracowni dopasowywania obrazka, gdy otwarte są obrazy z paletą (8 bitów) lub 16 kolorów (4 bity)
 • Korzystanie z efektu poruszenia nie powoduje już nieoczekiwanego zamknięcia programów CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT.
 • CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT: Rozwiązano problemy z prowadnicami pod kątem przy zmianie powiększenia.

Font Manager

 • Aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018 będą uruchamiać się prawidłowo przy napotkaniu warunków dotyczących baz czcionek ze starszych wersji.
 • Monitorowane foldery i kolekcje z programu Corel Font Manager 2017 nie będą pokazywały nieprawidłowej liczby czcionek w programie Corel Font Manager 2018.

Narzędzia

 • CorelDRAW: Po zmienieniu opcji braku konturu na dodawanie konturu do obiektu szerokość konturu będzie miała wartość domyślną (niekoniecznie włosową).
 • CorelDRAW: Można już wyświetlać etykiety narzędzi dla strzałek — dostępne z poziomu paska właściwości i okna dokowanego Właściwości obiektu.