Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Mac) — informacje o wersji

Aktualizacja 3

Aktualizacja 3 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Aby zainstalować Aktualizację 3, trzeba mieć zainstalowaną Aktualizację 2. Aktualizację 2 można pobrać ze strony CorelDRAW — poprawki i aktualizacje.

Kolor i efekty

 • Możesz wyszukiwać i zamieniać wypełnienia oraz kolory w obiektach i monochromatycznych mapach bitowych.
 • Cienie w dokumentach CorelDRAW nie znikają już po rozdzieleniu i konwersji na krzywe.

Tekst

 • Kopiowanie i wklejanie lub rozciąganie tekstu ozdobnego nie powoduje już zniekształcenia znaków.

Przyciąganie obiektów

 • Przy przyciąganiu grup lub wielu zaznaczonych obiektów do prowadnic używany jest ich wspólny prostokąt ograniczający, a nie prostokąt ograniczający pojedynczego jednego obiektu.

Pracownia wycinków i Inteligentne skalowanie w programie Corel PHOTO-PAINT

 • Podczas stosowania pociągnięć widać już końcówkę pędzla w oknie podglądu.

Inne

 • Dodano obsługę funkcji Sidecar w macOS Catalina
 • Domyślny początek układu linijek to zawsze 0,0 w niestandardowych rozmiarach stron.
 • Praca z mapami bitowymi w widoku szkieletowym nie powoduje już problemów z odświeżaniem.

Aktualizacja 2

Aktualizacja 2 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Uwaga: Aktualizacji 2 zawiera poprawki i ulepszenia z Aktualizacji 1.

Kolor i wypełnienia

 • Wiele ulepszeń selektorów, palet i stylów kolorów ułatwi sprawne stosowanie i edycję kolorów.
 • Kolory dodatkowe Pantone (farby) zastosowane do obiektów tekstowych z konturami są teraz prawidłowo wyświetlane na stronie Wyciągi barwne okna dialogowego drukowania.

Obiekty

 • Inspektor Obiekty umożliwia usprawniony podgląd, łatwiejsze zaznaczanie obiektów oraz w pełni funkcjonalne opcje „Wybierz obiekt, aby aktywować warstwę” i „Pokaż warstwy główne na stronach”.
 • W programie CorelDRAW można teraz pracować szybciej z dużymi zaznaczeniami.

Stabilność

Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać w następujących sytuacjach:

 • Przeciąganie koloru dodatkowego do harmonii kolorów.
 • Otwieranie niektórych plików CDR zawierających brakujące czcionki.
 • Naciskanie klawisza Return w celu otwarcia pliku szablonu.
 • Używanie modułu dodatkowego Alien Skin Eye Candy w programie CorelDRAW.
 • Przeciąganie łączonych grup, takich jak metamorfozy i obrysy poza grupę i manipulowanie nimi.
 • Używanie narzędzia Wymiar segmentu na zablokowanych obiektach.
 • Stosowania cienia blokowego i przełączanie z domyślnego obszaru roboczego na dowolny inny.

Program Corel PHOTO-PAINT nie przestaje już odpowiadać w następujących sytuacjach:

 • Używanie modułu dodatkowego Alien Skin Eye Candy w programie Corel PHOTO-PAINT.
 • Usuwanie ramek.

Tekst

 • Usprawnienia obejmują wygodniejsze przewijanie listy czcionek, prawidłowe cofanie znaczenia akapitów tekstu, łatwiejszą edycję tekstu i utrzymywanie domyślnej czcionki po anulowaniu okna dialogowego zmiany ustawień domyślnych.
 • Poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza Option można wpisywać znaki specjalne.
 • Podczas edycji tekstu można teraz uzyskać dostęp do ustawień konturu z poziomu inspektora Właściwości.

Interfejs użytkownika

 • Poprawki interfejsu użytkownika ułatwiają powiększanie i przewijanie zawartości okna dialogowego Dopasowanie, wykrywanie pochodzenia obiektu, pracę z wypełnieniami siatkowymi, stosowanie efektów Pointillizer, korzystanie z linijek i nie tylko.

Corel PHOTO-PAINT

 • Usprawnienia obejmują obsługę skrótów dla wszystkich narzędzi maski, łatwiejszą korektę czerwonych oczu i zachowanie przezroczystości w obrazkach skopiowanych z aplikacji Podgląd.

Inne

 • W programie CorelDRAW można teraz otwierać i importować pliki DXF/DWG zawierające rozszerzone znaki w ścieżce lub nazwie pliku.
 • W programie CorelDRAW można teraz używać narzędzia Przezroczystość z przybornika, aby dodawać przezroczystość do obiektów, do których zastosowano niedestrukcyjne efekty.

Aktualizacja 1

Aktualizacja 1 rozwiązuje kilka problemów zgłaszanych przez klientów, zapewnia bezpośredni dostęp do Corel Cloud oraz wprowadza obsługę paska Touch Bar w programie Corel PHOTO-PAINT, by poprawić Twoje wrażenia z korzystania z pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Ulepszenia wydajności

 • Lista ostatnio używanych czcionek jest teraz zachowywana w kolejnej sesji.
 • Lista ostatnio używanych plików jest teraz prawidłowo zachowywana w kolejnej sesji.
 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy Command + P, a następnie klawisza Return powoduje prawidłowe wydrukowanie dokumentu.
 • Miniaturowy podgląd wydruku w oknie dialogowym Drukuj prawidłowo pokazuje wybraną orientację strony.
 • Nowe wzorce zapisywane w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument zachowują swoje ustawienia.
 • Teraz można łatwo wybrać pożądaną paletę kolorów z listy palet w menu wyboru kolorów wypełnienia.
 • Węzły początkowe i końcowe wypełnień tonalnych wyświetlane są teraz prawidłowo.
 • W programie CorelDRAW odcienie kolorów dodatkowych wykorzystywanych w wypełnieniach jednolitych można określić poprzez podanie wartości procentowej.
 • Efekty soczewek odwzorowują pożądany kolor.
 • Możliwa jest teraz szybsza praca z mapami bitowymi lub zawierającymi je grupami obiektów.

CorelDRAW.app, CorelDRAW i Corel Cloud

Aplikacja internetowa CorelDRAW.app, dostępna wyłącznie dla użytkowników pakietu CorelDRAW Graphics Suite, jest teraz zintegrowana z programem CorelDRAW. Pliki CDR tworzone w aplikacji CorelDRAW.app lub programie CorelDRAW zapisywać można w pamięci online Corel Cloud, a następnie otwierać je za pomocą dowolnego z wymienionych rozwiązań. Można na przykład utworzyć projekt w aplikacji CorelDRAW.app, zapisać go jako plik CDR w Corel Cloud, a następnie edytować go w programie CorelDRAW, korzystając z szerokiej gamy dostępnych narzędzi. Edytowany plik można zapisać w Corel Cloud bezpośrednio z poziomu programu CorelDRAW, a następnie otworzyć go w aplikacji CorelDRAW.app na dowolnym urządzeniu, by dodać do niego opisy. Zapisany w Corel Cloud plik z dodanymi opisami można później otworzyć w programie CorelDRAW w celu dalszej edycji.

Aby otworzyć plik z Corel Cloud w programie CorelDRAW, należy kliknąć Plik > Otwórz z Corel Cloud. Aby zapisać plik w Corel Cloud, należy kliknąć Plik > Zapisz w Corel Cloud. Przed pierwszym skorzystaniem z Corel Cloud z poziomu programu CorelDRAW wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się z użyciem hasła powiązanego z kontem Corel. Logowanie konieczne jest tylko raz w roku.

Obsługa paska Touch Bar w programie Corel PHOTO-PAINT

Program Corel PHOTO-PAINT pozwala korzystać z paska Touch Bar — dotykowego wyświetlacza znajdującego się nad klawiaturą w wybranych modelach MacBook Pro. Gdy program Corel PHOTO-PAINT jest aktywny, elementy sterowania na pasku Touch Bar zmieniają się w zależności od wybranych obiektów lub narzędzi. Gdy na przykład otwarty jest obraz, lecz nie jest wybrany żaden obiekt, pasek Touch Bar umożliwia powiększanie i pomniejszanie, korzystanie z efektów oraz popularnych funkcji dostosowywania obrazu, a także włączanie podglądu pełnoekranowego. Po wybraniu obiektów pasek Touch Bar wyświetla elementy sterowania związane z przyciąganiem, trybami scalania, kolejnością obiektów oraz grupowaniem. Po wybraniu narzędzia maski pasek Touch Bar pozwala pokazać lub ukryć markizę i nakładkę maski, a także zmienić tryb maski.