Aktualizacja 2 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Windows 64-bitowy) — informacje o wersji

Aktualizacja 2

Aktualizacja 2 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Tę aktualizację można zastosować tylko do wersji CorelDRAW Graphics Suite 2019 Update 1.

Kolor i wypełnienia

 • Wiele ulepszeń selektorów, palet i stylów kolorów ułatwi sprawne stosowanie i edycję kolorów.
 • Kolory dodatkowe Pantone (farby) zastosowane do obiektów tekstowych z konturami są teraz prawidłowo wyświetlane na stronie Wyciągi barwne okna dialogowego drukowania.

Poprzednie wersje

 • Wyeliminowano wiele niedociągnięć z poprzednich wersji pakietu, ułatwiając importowanie plików, trasowanie map bitowych, używanie okna dokowanego współrzędnych obiektu, pracę z krzywymi Beziera i nie tylko.

Obiekty

 • Okno dokowane Obiekty oferuje lepszy podgląd, dodatkowe wskazówki, łatwiejsze zaznaczanie obiektów, wygodniejsze przewijanie oraz w pełni funkcjonalne opcje „Wybierz obiekt, aby aktywować warstwę” i „Pokaż warstwy główne na stronach”.

Stabilność

Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać w następujących sytuacjach:

 • Zamykanie lub zapisywanie dokumentu, w którym zastosowano kolory dodatkowe z okna dokowanego Style kolorów.
 • Dostosowywanie poleceń menu Mapy bitowe. Ponadto nie ma już powielonych poleceń menu Mapy bitowe w oknie dialogowym Dostosowywanie.
 • Przeciąganie łączonych grup, takich jak metamorfozy i obrysy poza grupę i manipulowanie nimi.
 • Edytowanie krzywej użytej do uzyskania szybkiego kadru.
 • Używanie narzędzia Wymiar segmentu na zablokowanych obiektach.

Program Corel PHOTO-PAINT nie przestaje już odpowiadać podczas rysowania prostokąta po użyciu poleceń ustawiania koloru farby lub papieru w Palecie obrazka.

Interfejs użytkownika

 • Poprawki interfejsu użytkownika ułatwiają powiększanie i przewijanie zawartości okna dialogowego Dopasowanie, wykrywanie pochodzenia obiektu, pracę z wypełnieniami siatkowymi, stosowanie efektów Pointillizer i nie tylko.

Inne

 • Makra VBA są zachowywane w pliku CorelDRAW (CDR) przy zapisywaniu.
 • W programie CorelDRAW można teraz używać narzędzia Przezroczystość z przybornika, aby dodawać przezroczystość do obiektów, do których zastosowano niedestrukcyjne efekty.
 • W programie CorelDRAW można teraz otwierać i importować pliki DXF/DWG zawierające rozszerzone znaki w ścieżce lub nazwie pliku.