CorelDRAW Graphics Suite 2019 — informacje o Aktualizacji 3

Aktualizacja 3

Aktualizacja 3 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Aby zainstalować Aktualizację 3, trzeba mieć zainstalowaną Aktualizację 2. Aktualizację 2 można pobrać ze strony CorelDRAW — poprawki i aktualizacje.

Kolor i efekty

 • Możesz wyszukiwać i zamieniać wypełnienia oraz kolory w obiektach i monochromatycznych mapach bitowych.
 • Kolory w importowanych plikach pakietu Adobe Illustrator (AI) są prawidłowe.
 • Cienie w dokumentach CorelDRAW nie znikają już po rozdzieleniu i konwersji na krzywe.

Łącza obiektów, dane obiektów i przyciąganie

 • Można już edytować właściwości obiektów z łączami bez przypadkowej zmiany łączy.
 • Po skopiowaniu obiektów z danymi z jednego pliku do innego dane obiektów pozostają w prawidłowych polach.
 • Przy przyciąganiu grup lub wielu zaznaczonych obiektów do prowadnic używany jest ich wspólny prostokąt ograniczający, a nie prostokąt ograniczający pojedynczego jednego obiektu.

Wyświetlanie

 • Praca z mapami bitowymi w widoku szkieletowym nie powoduje już problemów z odświeżaniem.
 • Przewijanie i przesuwanie nie powoduje już problemów z wyświetlaniem dokumentu.

Pracownia wycinków i Inteligentne skalowanie w programie Corel PHOTO-PAINT

 • Podczas stosowania pociągnięć widać już końcówkę pędzla w oknie podglądu.
 • W systemie Windows 10 można także powiększać i pomniejszać widok w oknie podglądu za pomocą kółka myszy. W systemach Windows 7 i 8 najpierw należy kliknąć okno podglądu, a następnie można użyć kółka myszy.

Inne

 • Przy określaniu ustawień zgodności sterownika drukarki można teraz wybrać drukarkę z listy Drukarka w oknie dialogowym Globalne (Narzędzia > Opcje > Globalne > Drukowanie).
 • Domyślny początek układu linijek to zawsze 0,0 w niestandardowych rozmiarach stron.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać przy próbie zapisania plików po zainstalowaniu Aktualizacji 2. (dotyczy tylko wersji 32-bitowej pakietu CorelDRAW Graphics Suite)
 • Prostokąt ograniczający tekstu ozdobnego nie zmienia rozmiaru po wyeksportowaniu dokumentu do pliku EPS.
 • Okna dokowane zasobnika i przeglądarki CONNECT: Opcje Importuj, Importuj w oryginalnej pozycji i Importuj i połącz działają tak, jak powinny.
 • Możesz użyć tabel uruchomionych obiektów, aby zobaczyć listę wszystkich otwartych plików w programie CorelDRAW.