Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2020 (Windows) — informacje o wersji

Aktualizacja 1

Aktualizacja 1 rozwiązuje kilka problemów zgłaszanych przez klientów oraz wprowadza ulepszenia funkcji usprawniających współpracę, aby poprawić wygodę korzystania z pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2020.

Wydajność i stabilność

  • Obecność niektórych znaków rozszerzonych nie uniemożliwia już eksportu dokumentów do plików DXF i DWG.
  • Kontrast tabulatorów w motywach ciemnym i czarnym został poprawiony w celu zwiększenia wygody korzystania.
  • Publikuj jako PDF: nazwy profili ustawień wstępnych nie zmieniają się już błędnie na „Nie zapisano ustawień bieżących” nawet gdy w ustawieniach nie wprowadzono żadnych zmian.
  • W przypadku polskich, niemieckich i francuskich układów klawiatury można teraz przy użyciu klawisza skrótu wstawiać znak ę (polski) lub € (niemiecki i francuski).
  • Wprowadzono ogólne usprawnienia stabilności, aby wyeliminować problemy wskazane w raportach o błędach.
  • Zaktualizowano system kolorów PANTONE Fashion, Home + Interiors poprzez dodanie 315 nowych kolorów.

Ulepszony tok współpracy

W środowisku korporacyjnym użytkownicy mogą logować się w oknie dokowanym komentarzy przy użyciu swoich kont korporacyjnych Microsoft Office 365 lub G Suite, aby udostępniać pliki w Corel Cloud i współpracować w ramach swojej organizacji dzięki licencji CorelDRAW.app Enterprise. Co więcej, nowa właściwość CorporateCloudFeature zapewnia zespołom IT bardziej szczegółowe opcje konfiguracji w procesie wdrażania oprogramowania. Włączenie tej właściwości instalacji umożliwi użytkownikom programu CorelDRAW 2020 na komputery logowanie się przy użyciu kont korporacyjnych w celu komentowania plików, przesyłania ich do recenzowania w Corel Cloud, a także otwierania plików z chmury po dokonaniu recenzji.