Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2021 (Mac) — Informacje o wersji

Aktualizacja wyłącznie dla subskrybentów

Dostępna wyłącznie dla subskrybentów aktualizacja CorelDRAW Graphics Suite 2021.5 oferuje ulepszone zarządzanie zasobami, usprawniony tok współpracy, bezpośredni dostęp do czcionek online z poziomu aplikacji Corel Font Manager oraz udoskonalone okno dokowane Źródła. Ponadto zawiera poprawki rozwiązujące kilka problemów z wydajnością i stabilnością zgłoszonych przez klientów.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich lokalnych, udostępnionych i przechowywanych w chmurze zasobów z poziomu inspektora zasobów (wcześniej znanego jako inspektor do wyszukiwania zasobów CONNECT) w programie CorelDRAW. Okno dokowane zasobów, po zmianie nazwy i ulepszeniu, zapewnia szybki dostęp do wszystkich bibliotek symboli i innych plików zapisanych oraz udostępnianych w folderze w chmurze. Ponadto można wyświetlać biblioteki powiązanych symboli i synchronizować je z ich źródłem, lokalnie lub online, tak aby symbole były zawsze aktualne.
 • Teraz można szybciej i łatwiej pracować z plikami w chmurze. Zauważysz poprawę szybkości i wydajności zarówno przy zapisywaniu, jak i otwieraniu i udostępnianiu dokumentów w chmurze.
 • Usprawniony proces logowania pozwala zalogować się do chmury i inspektora komentarzy jednocześnie, korzystając z konta Corel. Wszelkie komentarze, jakie dodasz do dokumentu po zalogowaniu, są teraz identyfikowane przez Twój adres e-mail oraz nazwę użytkownika. Ponadto możesz pominąć podawanie danych logowania i dodać komentarze anonimowo.
 • Uzyskaj dostęp do ponad 1000 grup czcionek z biblioteki Google Fonts, bezpośrednio z poziomu aplikacji Corel Font Manager, do wykorzystania w Twoich projektach. Przeglądaj i wyszukuj te czcionki online z łatwością, bez konieczności instalowania ich. Pobieraj lub instaluj czcionki, które lubisz, aby mieć do nich dostęp z listy czcionek w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.
 • Przeglądaj i dostosowuj właściwości zmiennych czcionek w aplikacji Corel Font Manager.
 • Z łatwością kompletuj złożone projekty dzięki usprawnionej obsłudze plików w inspektorze Źródła w programie CorelDRAW. Dodawaj do rysunków dołączone zewnętrznie pliki programu CorelDRAW. Możesz nawet importować skoroszyty programu Excel (XLS i XLSX) lub pliki wartości rozdzielonych przecinkami (CSV), aby dodawać dołączone tabele zawierające informacje o projekcie.

Wydajność i stabilność

 • Pliki SVG są otwierane i umieszczane w programie CorelDRAW z większą dokładnością.
 • Poprawiono wydajność i stabilność pracy z dokumentami zawierającymi kontury wewnątrz i na zewnątrz.
 • Przywrócono domyślną ikonę tabulatora na linijkach, aby ułatwić dodawanie tabulatorów do akapitu.
 • Otwieranie plików zawierających środki artystyczne nie powoduje już braku odpowiedzi programu CorelDRAW.
 • Zapisywanie dokumentów zawierających numery stron nie powoduje już braku odpowiedzi programu CorelDRAW.
 • Menu kontekstowe w inspektorze komentarzy jest teraz bardziej responsywne.
 • Drzewo symboli w inspektorze Symbole nie minimalizuje się już po zaimportowaniu lub usunięciu biblioteki symboli.
 • Suwaki i pola wartości do dostosowywania właściwości czcionek zmiennych wyglądają i funkcjonują dla wszystkich czcionek zgodnie z oczekiwaniami.
 • Problemy z odświeżaniem nie pojawiają się już przy edycji znaków tekstowych za pomocą narzędzia Kształt.
 • Komentarze, które już zostały wyjaśnione, w dokumentach są wykluczone z eksportowanych plików PDF.
 • Tworzenie kanałów kolorów dodatkowych w dokumentach duotone za pomocą inspektora Kanały nie powoduje już wstrzymania pracy programu Corel PHOTO-PAINT.
 • Można zmieniać nazwy stylów obiektu i zestawów stylów w inspektorze Style obiektu.
 • Elementy dokumentu nie znikają już przy przeglądaniu obróconych stron w układach rozmieszczenia.
 • Ustawienia automatycznego sprawdzania pisowni są obecnie przechowywane jako ustawienia obszaru roboczego.

Aktualizacja 1

Aktualizacja 1 rozwiązuje kilka problemów zgłaszanych przez klientów, aby poprawić wygodę korzystania z pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Wydajność i stabilność

 • Zwyczajne obiekty tekstowe teraz są widoczne w inspektorze Obiekty po dodaniu linii wymiarowych z tekstem przy włączonej opcji Dynamiczne wymiarowanie.
 • Zarządzanie kolorami: Włączanie opcji Zachowaj czystą czerń nie powoduje już przezroczystości obszarów czarnych obiektów.
 • Zmiana czcionki tekstu na płaszczyźnie perspektywy nie powoduje już braku odpowiedzi programu CorelDRAW.
 • Ustawienia tabulacji tekstu akapitowego są teraz wyświetlane prawidłowo na linijkach i działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • Przeciągnięcie próbki koloru lub obiektu nad kartę strony nie będzie już powodowało natychmiastowej zmiany strony.
 • Wypełnienia tonalne w obiektach rysowanych w perspektywie są teraz wyświetlane prawidłowo.
 • Wyłączenie opcji Wygładzone mapy bitowe w widoku dokładnym działa prawidłowo z czarno-białymi mapami bitowymi.
 • Udoskonalono wyświetlanie monochromatycznych map bitowych.