Aktualizacja X6.1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite

W poniższych sekcjach opisano nowe funkcje i ulepszenia dostępne w pierwszej aktualizacji pakietu.


Nowe i ulepszone funkcje

Okno dokowane Wyrównanie i rozkład

To nowe okno dokowane zastępuje wcześniejsze okno dialogowe Wyrównanie i rozkład, zapewniając wygodny dostęp do wszystkich opcji w jednym miejscu. Podczas zmian opcji w oknie dokowanym natychmiast widoczny jest skutek tych zmian. Domyślnie obiekty są wyrównywane i rozmieszczane wzdłuż ścieżek, można je jednak wyrównywać i rozmieszczać od krawędzi ich konturów lub wyrównywać względem punktu odniesienia przez dokładne określenie współrzędnych x i y.

Okno dokowane Style kolorów

Teraz można jeszcze łatwiej wyświetlać, rozmieszczać i edytować style i harmonie kolorów. Ponadto, przeciągając kolory, można zmieniać ich kolejność i harmonię, do której są przypisane. Wskaźnik w oknie dokowanym wyświetla wybrany kolor oraz umożliwia określenie wartości jaskrawości wybranego koloru. Podczas edytowania harmonii kolorów w Edytorze harmonii można teraz także ograniczyć ruch pierścienia selektora w celu zachowania oryginalnego nasycenia i barwy.

Skanowanie

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite zapewnia teraz natywną obsługę skanowania za pomocą interfejsu WIA (Windows Image Acquisition) w wersji 2.0, który pozwala na 64-bitowe skanowanie wielu obszarów, udostępnia technologię ADF (Automatic Document Feeder) oraz inne funkcje.

Ramki szybkiego kadru

Na ulepszonej stronie ramki szybkiego kadru w oknie dialogowym Opcje można teraz skonfigurować domyślne zachowanie elementów przeciąganych do ramek szybkiego kadru. Umożliwia to wyśrodkowywanie nowych elementów i oznaczanie pustych ramek szybkiego kadru w jednym, wygodnym miejscu.

Szybki chwyt

W programie Corel PHOTO-PAINT® można teraz szybko przełączać dowolne aktywne narzędzie na narzędzie Chwyt w trybie szybkiego chwytu.

Obsługa azjatyckich czcionek OpenType

Teraz można stosować zaawansowane funkcje obsługi OpenType do tekstu azjatyckiego. Możliwe jest między innymi dostosowywanie szerokości, form i wielkości w pionie. Nowe opcje dodatkowe umożliwiają zastępowanie standardowych glifów Kana odpowiednimi wersjami dla tekstu w poziomie i w pionie. Ponadto można zamieniać znaki na formy dopasowane do tekstu w pionie z możliwością obrotu o 90 stopni.

Materiały dostępne dla posiadaczy członkostwa standardowego

Członkostwo standardowe zapewnia dostęp za pośrednictwem przeglądarki CONNECT™ do następujących nowych materiałów:

 • 1000 zdjęć

Materiały dostępne dla posiadaczy członkostwa premium

Członkostwo premium oprócz możliwości korzystania z materiałów dostępnych w ramach członkostwa standardowego zapewnia także dostęp za pośrednictwem przeglądarki CONNECT™ do następujących nowych materiałów:

 • 250 obrazków clipart
 • 1000 zdjęć
 • 60 interakcyjnych ramek tekstowych
 • 60 interakcyjnych ramek szybkiego kadru
 • 40 wypełnień deseniami wektorowymi
 • 30 wypełnień deseniem z mapy bitowej
 • 40 nowych czcionek
 • I wiele innych zasobów!

Wydajność i stabilność

Poniżej podano obszary, w których wprowadzono ulepszenia wydajności i stabilności (publikowane wcześniej w postaci dodatków Service Pack)

Obszar roboczy aplikacji

 • Teraz użytkownicy mogą wstawiać separatory na niestandardowych paskach narzędzi.
 • Wszystkie okna dokowane są dostępne w aktywnym obszarze programu Adobe Illustrator lub niestandardowym obszarze roboczym programu CorelDRAW X5.
 • Elementy ekranu startowego znikają po uruchomieniu aplikacji.

Mapy bitowe

 • Podczas edycji map bitowych w programie Corel PHOTO-PAINT zostają zachowane ich rozdzielczości w poziomie i w pionie.
 • Pliki programu X5 zawierające mapy bitowe monotone otwierają się prawidłowo w wersji X6.
 • Wartość rozdzielczości dla utworzonych w programie Adobe Illustrator lub Photoshop plików JPG jest wyświetlana prawidłowo.

Kolory

 • Harmonie kolorów można tworzyć na podstawie obiektów lub wypełnień deseniem.

Otwieranie i zapisywanie plików

 • Pliki z osadzonymi profilami kolorów są teraz szybciej zapisywane.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać podczas otwierania plików następującego rodzaju:
  • zawierających numery stron i zapisanych we wcześniejszej wersji programu;
  • zawierających określone czcionki.
 • Podczas otwierania plików zawierających wypełnienia powodujące problemy program CorelDRAW nie wyświetla już nieodpowiednich komunikatów o błędach.
 • Klony są aktualizowane po zmianie wypełnienia lub konturu głównego w oknie dokowanym Właściwości obiektu lub Właściwości tekstu.
 • Warstwy główne nie są już tworzone ponad warstwami lokalnymi.
 • W celu zastosowania transformacji z okna dokowanego Transformacje można nacisnąć klawisz Enter.
 • W oknie dokowanym Transformacje rozmiar i położenie obiektu są wyświetlane prawidłowo po otwarciu okna z zaznaczonym obiektem.

Drukowanie 

 • Przy korzystaniu z drukarki postscriptowej drukowane są wszystkie wyciągi barwne.
 • Tekst bez wypełnienia z konturem można wydrukować i wyeksportować do pliku EPS.

Tekst

 • Wpisywanie tekstu arabskiego za pomocą czcionek TrueType nie powoduje już wyświetlania uszkodzonych znaków (kwadratów).
 • Podczas importowania plików RTF z japońskimi czcionkami nazwy czcionek są wyświetlane prawidłowo oraz nie są już wyświetlane monity o zastąpienie czcionek, które są już zainstalowane.
 • Kerning zakresu jest stosowany prawidłowo względem wskaźnika wstawiania.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać przy wpisywaniu tekstu, gdy włączona jest funkcja Szybkie sprawdzanie.
 • Skróty klawiaturowe i niestandardowe polecenia zwiększania i zmniejszania rozmiaru czcionek działają prawidłowo.
 • Zmiana kolorów pojedynczych zaznaczonych znaków nie spowalnia już działania aplikacji.
 • Dostępne czcionki można przeglądać na liście czcionek po dokonaniu edycji tekstu, a następnie zamknięciu i otwarciu dokumentu.
 • Wklejony tekst azjatycki zachowuje oryginalne rozmiary i typy czcionek po zaznaczeniu opcji Zachowaj czcionki i formatowanie.
 • Kolory wypełnienia i konturu są zachowywane podczas kopiowania i wklejania tekstu.

Efekty wektorowe

 • Kroki obrysu nie są już tworzone w trybie kolorów CMYK w obiektach lub dokumentach RGB.
 • Okno dokowane Obrys oraz elementy sterujące obrysu na pasku zadań zachowują ostatnie używane wartości.
 • Element sterujący Przyspieszenie obiektów w oknie dokowanym Obrys działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Przekształcanie obiektu w mapę bitową w trybie edycji szybkiego kadru nie pozostawia niepożądanych śladów z szybkiego kadru.

SVG

 • Rozmiar czcionki jest prawidłowo opisywany w plikach SVG.
 • Teraz można importować pliki SVG bez brakującego podziału wiersza przed instrukcją w dokumencie.

Stabilność

 • W programie CorelDRAW usunięto szereg problemów ze stabilnością funkcji otwierania plików, zmiany jednostek miar, importowania plików PDF i SVG, usuwania stron w widoku Sortowanie stron, drukowania i eksportowania tekstu azjatyckiego oraz innych funkcji.
 • W programie Corel PHOTO-PAINT usunięto szereg problemów ze stabilnością funkcji cofania operacji w trybie malowania maski oraz używania pędzla Klonowanie z zapisanego.
 • Ponadto usunięto szereg błędów zaraportowanych przez system Windows.