Aktualizacja X6.4 pakietu CorelDRAW® Graphics Suite

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6.4 zawiera wszystkie nowe funkcje, jednak ta aktualizacja zawiera także wszystkie funkcje i usprawnienia wydajności/stabilności udostępnione we wcześniejszej aktualizacji (X6.3). Ponadto zainstalowanie aktualizacji X6.4 spowoduje zaktualizowanie pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6.1, X6.2 lub X6.3.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że nowe i ulepszone funkcje udostępnione w aktualizacji X6.4 są dostępne tylko dla użytkowników posiadających członkostwo premium. Jednak ulepszenia w zakresie wydajności i stabilności są dostępne zarówno dla użytkowników posiadających członkostwo CorelDRAW standardowe, jak i premium.

Aktualizacja X6.4

UWAGA: * Wszystkie funkcje i ulepszenia w zakresie wydajności/stabilności, w jakie są wyposażone wersje X6.3, X6.2 i X6.1, zawiera także aktualizacja X6.4.

W poniższych sekcjach opisano nowe funkcje i ulepszenia dostępne dzięki aktualizacji X6.4.

Większość nowych i ulepszonych funkcji zawartych w czwartej aktualizacji jest dostępna tylko dla użytkowników z członkostwem premium. Ulepszenia dotyczące wydajności i stabilności są dostępne dla wszystkich posiadaczy członkostwa CorelDRAW.

Nowe i ulepszone funkcje

Wstawianie znaków specjalnych, symboli i glifów

Teraz wyszukiwanie i wstawianie znaków specjalnych, symboli oraz glifów w programach CorelDRAW oraz Corel PHOTO-PAINT jest łatwiejsze. Zmodyfikowane okno dokowane wstawiania znaków automatycznie wyświetla wszystkie znaki, symbole i glify powiązane z wybraną czcionką. Użytkownik może filtrować czcionki, wyświetlając podzbiór znaków. Zapewnia to szybszą i łatwiejszą pracę z czcionkami OpenType i nie tylko.

Wybieranie czcionek w opcji Zabawa czcionkami

Korzystając z nowej opcji Zabawa czcionkami w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT, można znaleźć idealną czcionkę do projektu. Jest to wygodne okno dokowane, w którym można wyświetlać przykładowe czcionki w różnych rozmiarach. Można przeglądać przykładowe próbki testu lub wpisywać własne. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość korzystania z opcji Interakcyjne funkcje OpenType, która umożliwia uzyskiwanie dostępu do funkcji obsługi czcionek OpenType i stosowanie ich w dowolnej próbce tekstu. Dzięki temu można łatwo eksperymentować, aby znaleźć odpowiednią czcionkę do każdego projektu.

Ulepszona obsługa usługi Microsoft SkyDrive

Projekty utworzone w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT można mieć zawsze pod ręką. Korzystając z programu CONNECT, można łatwo zsynchronizować zasobniki z usługą Microsoft SkyDrive*, aby uzyskać dostęp do zawartości na innych komputerach i urządzeniach przenośnych. Usprawnienia wprowadzone do tej funkcji pozwalają także włączać i wyłączać synchronizację zasobnika bezpośrednio w oknie dokowanym Zasobnik. Użytkownik może teraz wyświetlać pliki oraz foldery, zmieniać ich nazwę i usuwać z dysku SkyDrive bezpośrednio w programie CONNECT. Dodatkowo można oszczędzić czas, kopiując pliki i foldery bezpośrednio na dysk SkyDrive, przeciągając je lub korzystając ze schowka.

* Do korzystania z tej funkcji wymagane jest ważne konto w usłudze SkyDrive.

Ulepszona lista czcionek

Korzystanie z czcionek w programach CorelDRAW oraz Corel PHOTO-PAINT jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nazwy czcionek, także tych małych, są teraz lepiej widoczne w oknie zawierającym listę czcionek. Czcionki są pogrupowane według nazwy rodziny, dzięki czemu można sprawnie poruszać się po liście i wyszukiwać czcionki. Ponadto, na liście czcionek można zmieniać rozmiar nazw czcionek w zależności od potrzeb.

Okiem eksperta

Użytkownicy programu CorelDRAW mogą nadal korzystać z pomocnych wskazówek i trików, przygotowanych przez profesjonalistów. Najnowsza seria Okiem eksperta zawiera nowy samouczek pt. „Projektowanie czcionki”, którego autorem jest Mike Adkins. Ten wszechstronny i inspirujący samouczek przedstawia, jak projektować idealne kształty liter, od tworzenia koncepcji, przez szkicowanie i precyzyjną edycję węzłów, do wyeksportowania gotowej czcionki.

Zawartość premium dostępna w środowisku chmury

Aktualizacja X6.4 pakietu CorelDRAW Graphics Suite zawiera 500 nowych zdjęć! Wraz z zawartością aktualizacji X6.1, X6.2 i X6.3 oznacza to dla członków premium dostęp do:

 • 1500 zdjęć
 • 95 interakcyjnych ramek tekstu
 • 95 interakcyjnych ramek szybkiego kadrowania
 • 65 deseni wektorowych
 • 50 deseni z map bitowych
 • 23 czcionki

Ulepszona obsługa aparatów cyfrowych

Zarówno w programie CorelDRAW, jak i Corel PHOTO-PAINT można otwierać i importować pliki RAW z różnych nowych modeli aparatów, m.in.:

 • Canon A3300 i EOS C500
 • Fuji XS50, X20, X100S i SL1000
 • Olympus XZ-10
 • Samsung NX300

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności i stabilności (publikowane wcześniej w postaci dodatków Service Pack).

Mapy bitowe

 • Tryby scalania przezroczystości są prawidłowo zachowywane w obiektach przekształcanych w mapy bitowe.
 • Efekt Winieta zastosowany do przezroczystych map bitowych w programie CorelDRAW działa zgodnie z oczekiwaniami.

Kolory i style kolorów

 • Harmonie kolorów można edytować, korzystając z reguł harmonii i dodając kolory dodatkowe.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać po scaleniu stylów kolorów z dwóch dokumentów lub wykonaniu innych operacji dotyczących stylów kolorów.
 • Style kolorów można przekształcać na kolory dodatkowe, zachowując oryginalny odcień.
 • Przekształcenie stylów kolorów na skalę szarości, a następnie na kolory dodatkowe nie powoduje uzyskania białych kolorów dodatkowych.
 • Nierozpoznane kolory dodatkowe nie powodują już obniżenia wydajności.

Importowanie i eksportowanie plików

 • Tryby scalania w wypełnieniach i przezroczystościach są prawidłowo odwzorowywane w dokumentach zapisanych w postaci map bitowych.
 • Pliki programu Adobe Illustrator (AI) zawierające wypełnienia siatkowe z zastosowanymi trybami scalania są teraz prawidłowo importowane.
 • Linie wymiarowe w zaimportowanych plikach programu Micrografx Designer 9 są wyświetlane prawidłowo.
 • Eksportowanie tylko wybranych obiektów do pliku EPS (Encapsulated PostScript) nie powoduje już uzyskania pliku zawierającego wiele stron.
 • Nazwy plików (tytuły) są zachowywane w wyeksportowanych plikach PDF.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać podczas eksportowania do pliku PDF dokumentu zawierającego efekty soczewki perspektywy.
 • Znaki wypunktowania utworzone z zastosowaniem czcionki CommonBullets są zachowywane w plikach PDF.
 • Podczas eksportowania do pliku PLT/HPGL ostatnio używana biblioteka pisaków wskazana na stronie Pisak w oknie dialogowym Eksport do formatu HPGL pozostaje wybrana na potrzeby następnych operacji eksportowania.

Efekty

 • Efekty regulacji, takie jak Jaskrawość-Kontrast-Intensywność, Gamma czy Balans kolorów działają zgodnie z oczekiwaniami po zastosowaniu do obiektów wektorowych.

Tekst

 • Aktualizacja tekstu w niektórych plikach utworzonych w starszych wersjach programu nie powoduje już zmiany atrybutów czcionek.
 • Funkcja Dopasuj tekst do ścieżki działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli ciąg tekstu jest dłuższy niż ścieżka, znaki nie wypadają już ze ścieżki.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać podczas próby wyświetlenia okna dialogowego Edytuj tekst w przypadku ramek tekstu zawierających puste wiersze lub podczas otwierania plików zawierających sklonowany tekst.

Otwieranie i zapisywanie plików

 • Zachowywane są strzałki w plikach programu CorelDRAW (CDR) zapisanych w wersji 12.
 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać podczas otwierania niektórych plików utworzonych w starszych wersjach.
 • Hiperłącza są zachowywane w zapisanych plikach.

Drukowanie

 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać podczas drukowania plików zawierających zaimportowane pliki EPS.
 • Wyłączone kolory nie są widoczne w ostatecznej publikacji w przypadku drukowania wyciągów barwnych.

Narzędzia

 • Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać po dwukrotnym kliknięciu ramienia sterującego wypełnianiem deseniem narzędziem Interakcyjne wypełnienie.
 • Podczas pracy w niestandardowym obszarze roboczym użytkownik może korzystać z klawisza Alt wraz z narzędziem Łamana w celu rysowania łuków.
 • Wybieranie i usuwanie węzłów przy użyciu narzędzia Kształt w niektórych plikach nie skutkuje już brakiem odpowiedzi ze strony programu.

Corel PHOTO-PAINT

 • Opcja wtapiania maski działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Użytkownik może na pasku właściwości wybrać różne ustawienia wygładzania tekstu.

CONNECT

 • Odczepienie okna dokowanego Connect nie powoduje już zduplikowania zawartości zasobnika.

Aktualizacja X6.3

W poniższych sekcjach opisano nowe funkcje i ulepszenia, w jakie jest wyposażona aktualizacja X6.3.

Nowe i ulepszone funkcje

Nowe funkcje, w jakie jest wyposażona aktualizacja w wersji X6.3, są dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających członkostwo premium.

Zawartość premium dostępna w środowisku chmury

Aktualizacja X6.3 zapewnia użytkownikom programów CorelDRAW® i Corel PHOTO-PAINT® dostęp do materiałów w Internecie, w tym następujące, wyjątkowe materiały w środowisku chmury udostępniane użytkownikom z członkostwem premium:

 • 20 nowych deseni z map bitowych
 • 25 nowych deseni wektorowych
 • 45 nowych interakcyjnych ramek tekstu
 • 45 nowych interakcyjnych ramek szybkiego kadru
 • 500 nowych zdjęć

Wstawianie i edycja kodów QR

Teraz w programie CorelDRAW można tworzyć niestandardowe kody QR. Zastosowanie tekstu, obrazów, kolorów i stylów pozwala nadać projektom artystyczny wyraz. Użytkownik może ponadto zmieniać rozmiar i skalę kodu QR, wyrównywać go, zmieniać wygląd wypełnienia, konturu oraz inne właściwości. Po zakończeniu należy skorzystać z wbudowanej opcji weryfikacji, aby upewnić się, że kod QR jest w pełni funkcjonalny i będzie mógł być odczytany przez większość smartfonów oraz aplikacji służących do skanowania kodów.

Synchronizacja zasobników z usługą Microsoft SkyDrive

Korzystając z programu CONNECT™ można błyskawicznie synchronizować zasobniki robocze z rozwiązaniem SkyDrive* — nowymi usługami pamięci masowej firmy Microsoft dostępnymi w środowisku chmury. Następnie użytkownik może na innych komputerach uzyskać dostęp do zawartości zasobnika. Dzięki temu można w prosty sposób korzystać z pakietu CorelDRAW Graphics Suite w każdym miejscu!

* Do pobrania tej aplikacji wymagane jest ważne konto w usłudze SkyDrive.

Stosowanie nowych efektów mapy bitowej

W programie CorelDRAW można teraz stosować nowe efekty specjalne na mapach bitowych — w tym efekty artystyczne, aparatu fotograficznego oraz tekstury:

 • Inteligentne rozmycie — powoduje rozmycie obrazów przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów granicznych. Sprawdza się idealnie, gdy zaistnieje potrzeba wyostrzenia linii i krawędzi. Pozwala także usunąć szumy, artefakty i zmarszczki z obrazów i zdjęć JPEG.
 • Koloryzowanie — służy do zastępowania kolorów na zdjęciu jednym kolorem, co pozwala uzyskać efekt duotone. Umożliwia również dostosowywanie nasycenia lub jasności koloru.
 • Filtr fotograficzny — umożliwia symulowanie efektu nałożenia kolorowego filtru na obiektyw aparatu fotograficznego. Wystarczy wybrać kolor filtra i dostosować nasycenie kolorem oraz jaskrawość, aby uzyskać idealny efekt.
 • Tonowanie sepią — pozwala uzyskać efekt przypominający stare zdjęcia w tonacji sepii.
 • Maszyna czasu — pozwala odtwarzać style fotograficzne stosowane w przeszłości. Do wyboru jest siedem wyjątkowych stylów, popularnych w okresie od roku 1839 do lat 60. XX wieku.
 • Alchemia — umożliwia przekształcanie obrazków w obrazy uzyskane środkami artystycznymi poprzez zastosowanie do nich pociągnięć pędzla. Wystarczy utworzyć pędzel, a następnie określić kolor, rozmiar, kąt oraz ustawienia przezroczystości. Dostępne są różne gotowe rodzaje pędzli. Istnieje także możliwość zapisania niestandardowych pędzli, dzięki czemu mogą być one używane wielokrotnie.
 • Mapa wypukłości — dodaje do obrazka tekstury i desenie, osadzając je na powierzchni płaskorzeźby powstałej w oparciu o wartości pikseli obrazu mapy wypukłości. Można użyć gotowej mapy wypukłości lub załadować obrazek niestandardowej mapy wypukłości. Użytkownik może również wybrać powierzchnię i właściwości oświetlenia, uzyskując wyjątkowy efekt.
 • Bruk — powoduje, że obrazek wygląda, jakby był utworzony z kostki brukowej.
 • Skóra słonia — umożliwia utworzenie na obrazku efektu zmarszczek poprzez nałożenie falistych linii. Można określić wiek skóry słonia (do 100 lat), a także jej kolor.
 • Wytrawianie — umożliwia nadanie obrazkowi wyglądu wytrawionej płytki metalowej. Opcje filtru pozwalają dostosować głębokość wytrawienia, stopień szczegółowości, kierunek padania światła oraz kolor metalowej powierzchni.
 • Plastik — powoduje, że obrazek wygląda na wykonany z plastiku. Można określić głębokość obrazka oraz kolor i kąt odblasków świetlnych na plastiku.
 • Relief wypukły — powoduje przekształcenie obrazka w relief wypukły. Można ustawić gładkość reliefu, stopień szczegółowości, kierunek padania światła oraz kolor powierzchni.
 • Kamień — powoduje nadanie obrazkowi faktury kamienia. Można określić liczbę szczegółów, gęstość deseniu i kąt padania światła na obrazek.

Rysowanie łuków za pomocą narzędzia Łamana

Oprócz rysowania linii odręcznych oraz prostych segmentów, w programie CorelDRAW można teraz bez wysiłku i w krótkim czasie rysować łuki, korzystając z narzędzia Łamana.

Wygładzanie obiektów

W programie CorelDRAW dostępna jest teraz opcja wygładzania obiektów złożonych z krzywych, umożliwiająca wyeliminowanie postrzępionych krawędzi i ograniczenie liczby węzłów. Można także wygładzać prostokąty i wielokąty, dzięki czemu wyglądają one bardziej naturalnie, jak rysowane ręcznie. Aby sterować efektem wygładzania, wystarczy zmienić rozmiar końcówki pędzla oraz szybkość, z jaką efekt zostanie zastosowany. Zmieniając nacisk pióra cyfrowego można eksperymentować, uzyskując dodatkowe efekty.

Ulepszona obsługa aparatów cyfrowych

Zarówno w programie CorelDRAW, jak i Corel PHOTO-PAINT można otwierać i importować pliki RAW z nowych modeli aparatów, m.in.:

 • Canon EOS 6D, 1DX, SX50
 • Casio EX-ZR100
 • Fuji X-E1 i XF1
 • Pentax K-5 II (s)
 • Samsung EX2F

Stosowanie nowych efektów specjalnych w programie Corel PHOTO-PAINT

W programie PHOTO-PAINT można teraz zastosować kilka nowych efektów aparatu fotograficznego, które umożliwiają dostosowywanie kolorów na zdjęciach oraz ich tonację.

 • Rozmycie bokeh — służy do kontrolowania poziomu rozmycia poza edytowalnym obszarem oraz dostosowywania przejścia pomiędzy obszarami ostrymi i nieostrymi. Dostępne kształty obejmują okręgi i sześciokąty, co pozwala uzyskać wyjątkowe desenie w nieostrych obszarach.
 • Koloryzowanie — służy do zastępowania kolorów na zdjęciu jednym kolorem, co pozwala uzyskać efekt duotone. Umożliwia również dostosowywanie nasycenia lub jasności koloru.
 • Tonowanie sepią — pozwala uzyskać efekt przypominający stare zdjęcia w tonacji sepii.
 • Maszyna czasu — pozwala odtwarzać style fotograficzne stosowane w przeszłości. Do wyboru jest siedem wyjątkowych stylów, popularnych w okresie od roku 1839 do lat 60. XX wieku.

Korzystanie z narzędzia Maska planarna w programie Corel PHOTO-PAINT

Nowe narzędzie Maska planarna pozwala definiować wtapiany obszar do edycji przy zastosowaniu linii równoległych. Linie można przesuwać i obracać, dostosowując pozycję oraz stopień nasilenia efektu. W połączeniu z efektem poruszenia narzędzie to pozwala zwrócić uwagę na wybrany obiekt znajdujący się na zdjęciu, podczas gdy obiekty znajdujące się poza liniami są rozmyte.

Tworzenie soczewki Maska wyostrzająca w programie Corel PHOTO-PAINT

Nowa soczewka Maska wyostrzająca pozwala wyostrzyć zdjęcia poprzez zwiększenie kontrastu pomiędzy sąsiednimi pikselami. Gwarantuje prawidłowe odtworzenie szczegółów widocznych w wysokiej rozdzielczości, np.: krawędzi, a także tych, które są lepiej dostrzegalne w niskiej rozdzielczości — duże struktury, gradienty oraz kolory tła.

Interakcyjne dopasowywanie przezroczystości i wtapiania pociągnięć pędzla w programie Corel PHOTO-PAINT

Użytkownik może teraz interakcyjnie dostosowywać przezroczystość i wtapianie pociągnięć pędzlem podczas korzystania z dowolnych rodzajów pędzli.

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności i stabilności (publikowane wcześniej w postaci dodatków Service Pack).

Obszar roboczy aplikacji

 • Funkcja Plik > Wyślij do > Wyślij działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Opcje wybrane dla prowadnic wyrównania i linii wymiarowych w oknie dialogowym Opcje nie ulegają zmianie.
 • Widok Sortowanie stron jest zawsze dostępny.
 • Pole Lista czcionek ma normalną szerokość.

Style kolorów

 • Oryginalny odcień kolorów dodatkowych użytych dla obiektów jest zachowywany w przypadku usunięcia stylu kolorów z harmonii kolorów lub w przypadku uszkodzenia łącza pomiędzy obiektem i stylem kolorów.
 • Widok podpowiedzi działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wyświetlanie dokumentów i nawigowanie po nich

 • Użytkownik może pomniejszać bardzo duże dokumenty.
 • Praca ze stronami ułożonymi obok siebie w przypadku dokumentów zawierających kilka stron nie powoduje już problemów z prawidłowym wyrównaniem i rozmieszczaniem przedmiotów.
 • Podczas edycji tekstu można korzystać z trybu Szybki chwyt.

Właściwości obiektów i efekty

 • Użytkownik może kopiować właściwości z obiektów, dla których zastosowano efekt konturu.
 • Sklonowane obiekty zostaną odpowiednio zaktualizowane, jeśli zmieni się obiekt główny.
 • Obiekty zaznaczone markizą nie są już przyczyną wystąpienia błędu transformacji podczas obrotu.
 • Obiekty skopiowane z dokumentu utworzonego w programie CorelDRAW X6 do dokumentu utworzonego w programie Word 2010 nie zostają przycięte.
 • Edytowanie cieni zastosowanych do obiektów złożonych jest łatwiejsze.

Drukowanie

 • Kolory dodatkowe posiadające tę samą definicję, ale inne nazwy nie są już scalane podczas drukowania lub eksportowania dokumentu do pliku EPS.

Tekst

 • Tekst dopasowany do ścieżki w pliku zapisanym we wcześniejszej wersji programu CorelDRAW jest wyświetlany poprawnie.
 • Tekst wpisywany przy użyciu klawiatury Urdu jest wyświetlany poprawnie.
 • Czcionkę wybraną w zastępstwie brakującej można zapisać wraz z dokumentem dla wszystkich języków obsługiwanych w produkcie.
 • Zmiany wprowadzone w domyślnych właściwościach tekstu są teraz zachowywane.
 • Zastosowanie wypełnienia deseniem wielokolorowym w tle tekstu zawierającego ozdobniki kaligraficzne powoduje wypełnienie prostokąta ograniczającego tekst.
 • Przesuwanie lub zmienianie rozmiaru ramki tekstu zawierającej tekst zastępczy i dopasowywanie jej do otwartej ścieżki nie jest już przyczyną wstrzymania działania aplikacji.

Corel PHOTO-PAINT

 • Naciśnięcie klawiszy Alt+Shift podczas korzystania z narzędzia Klonowanie powoduje uzyskanie oczekiwanego efektu.
 • Ostatnio używane wartości są teraz zachowywane w następujących oknach dialogowych: Obrót o dowolny kąt, Skala szarości, Żywość oraz Rozmycie bokeh.
 • Użytkownik może załadować niestandardowe ramki z okna dialogowego Ramka (Efekty > Kreatywne > Ramka) w programie Corel PHOTO-PAINT.
 • Oddzielenie cienia od obiektu, do którego zastosowano soczewkę, nie jest już przyczyną wstrzymania działania aplikacji.
 • Zmiana rozmiaru edytowalnych obszarów przy użyciu uchwytów nie powoduje już wystąpienia błędu.
 • Użytkownik może tworzyć edytowalne obszary w kształcie znaku, nawet jeśli pierwszy plan ma biały kolor.

CONNECT

 • Skróty do plików zapisanych lokalnie są prawidłowo wyświetlane w zasobniku systemowym.

Stabilność

 • Rozwiązano problemy ze stabilnością w takich obszarach, jak edycja krzywych b-sklejanych, zastępowanie czcionek i korzystanie z opcji Szybkie sprawdzanie.

Subskrypcje

 • W przypadku wykupienia 30-dniowej subskrypcji po wypróbowaniu produktu, na stronie konta oraz w przypomnieniu o terminie wygaśnięcia subskrypcji widnieje wciąż ta sama liczba dni, pozostałych do daty wygaśnięcia.

Aktualizacja X6.2

W poniższych sekcjach opisano nowe funkcje i ulepszenia dostępne dzięki aktualizacji X6.2.

Nowe i ulepszone funkcje

Uwaga: Większość nowych i ulepszonych funkcji, które zapewnia aktualizacja X6.2, jest dostępnych wyłącznie dla użytkowników posiadających członkostwo premium. Jednak ulepszenia w zakresie wydajności i stabilności są dostępne zarówno dla użytkowników posiadających członkostwo standardowe, jak i premium.

Wyświetlanie stylów kolorów

Praca ze stylami kolorów jest teraz znacznie łatwiejsza dzięki opcjom widoku dostępnym w oknie dokowanym Style kolorów:

 • Widok sortowania stron — wyświetlane są miniatury wszystkich stron dokumentu. Podczas edycji stylu kolorów w widoku sortowania stron można zobaczyć, jak zmienią się wszystkie obiekty używające danego stylu kolorów. Rozmiar miniatur stron można łatwo dostosować do swoich potrzeb.
 • Widok podpowiedzi — wyświetlane są obiekty skojarzone ze stylem kolorów. Po wskazaniu stylu kolorów w oknie dokowanym Style kolorów w oknie dokumentu zostaną oznaczone obiekty używające danego stylu.

Zawartość premium dostępna w środowisku chmury

Aktualizacja X6.2 zapewnia użytkownikom programów CorelDRAW® i Corel PHOTO-PAINT® dostęp do materiałów w Internecie, w tym następujące, wyjątkowe materiały w środowisku chmury udostępniane użytkownikom z członkostwem premium:

 • 30 nowych deseni z map bitowych
 • 23 nowe czcionki
 • 40 nowych deseni wektorowych
 • 50 nowych interakcyjnych ramek tekstu
 • 50 nowych interakcyjnych ramek szybkiego kadru
 • 500 nowych zdjęć

Prowadnice wyrównania i dynamiczne

Nowe okno dokowane Prowadnice wyrównania i dynamiczne pozwala na łatwiejsze wyświetlanie, ustawianie i modyfikację prowadnic. Ponadto okno dokowane zapewnia również następujące nowe funkcje i ulepszenia:

 • Nowa opcja Inteligentne odstępy umożliwia dokładne ustalanie i zmienianie położenia obiektu w stosunku do innych obiektów na ekranie.
 • Intuicyjne skalowanie i obracanie obiektu względem innych obiektów na ekranie zapewnia nowa opcja Inteligentne wymiarowanie.
 • Ulepszone prowadnice wyrównania marginesu ułatwiają wykonywanie operacji wysuwania i wsuwania. Natomiast osobne elementy sterowania dla prowadnic wyrównania marginesu poziomego i pionowego pozwalają na niezależne zmienianie ich ustawień.
 • Można również modyfikować kolor i styl linii prowadnic wyrównania, prowadnic wyrównania marginesu i prowadnic dynamicznych.
 • Po dokonaniu zmian niestandardowe prowadnice dynamiczne są na bieżąco aktualizowane na podglądzie.

Style i harmonie kolorów

Okno dokowane Style kolorów dzięki nowym ulepszeniom upraszcza tworzenie i edytowanie harmonii i stylów kolorów. Można zastosować regułę do harmonii kolorów w celu zmiany wszystkich kolorów zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami i uzyskania różnorodnych kombinacji barw. Reguł harmonii można używać również do uzyskiwania harmonii kolorów od podstaw. Dostępne są następujące reguły harmonii:

 • Analogicznie — uwzględnia kolory, które znajdują się obok siebie na kole kolorów, tworząc wyraźne i łagodne schematy kolorów.
 • Analogicznie z akcentem — podobna do reguły Analogicznie, jednak oprócz kolorów sąsiednich uwzględnia kolor uzupełniający.
 • Uzupełniająco — równoważy kolor bazowy kolorem przeciwległym na kole kolorów. W celu uzyskania żywych, intensywnych schematów kolorów tworzone są ciepłe i zimne kolory.
 • Monochromatycznie — uwzględnia wariacje pojedynczego koloru, tworząc kojące schematy kolorów.
 • Tetrad — bazuje na parze kolorów i ich uzupełnieniach na kole kolorów. Ta reguła zazwyczaj służy do tworzenia zdecydowanych schematów kolorów.
 • Triad — bilansuje kolor podstawowy kolorami znajdującymi się w pobliżu przeciwległego końca koła kolorów, tworząc trójkąt. Ta reguła harmonii pozwala na utworzenie schematów kolorów o delikatnym kontraście.

Ustawianie prowadnic w programie Corel PHOTO-PAINT

W nowym oknie dokowanym Prowadnice w programie Corel PHOTO-PAINT można w łatwy sposób dodawać i modyfikować prowadnice, a także nimi zarządzać. Można teraz dokładnie umieszczać prowadnice, zmieniać ich styl linii i kolor, umożliwiać przyciąganie do nich obiektów i obszarów edytowalnych, a także blokować prowadnice w danym miejscu, aby zapobiec niepożądanym zmianom. Dodatkowe możliwości zapewniają funkcje obracania i ustawiania prowadnic pod kątem.

Wyświetlanie linijek w programie Corel PHOTO-PAINT

W programie Corel PHOTO-PAINT można teraz wybrać opcję domyślnego wyświetlania linijek w nowych dokumentach.

Prowadnice wyrównania w programie Corel PHOTO-PAINT

Prowadnice wyrównania są tymczasowymi prowadnicami ułatwiającymi wyrównanie obiektów podczas ich tworzenia, zmiany rozmiaru lub przemieszczania względem innych blisko położonych obiektów. W nowym oknie dokowanym Prowadnice wyrównania w programie Corel PHOTO-PAINT można wyświetlać, ustawiać i modyfikować prowadnice wyrównania. Dodatkowo dostępne są również prowadnice wyrównania marginesu, pozwalające na przesuwanie jednego obiektu względem innego.

Ustawienia prowadnic

Nowe okno dokowane Prowadnice ułatwia dodawanie i modyfikację prowadnic oraz zarządzanie nimi, umożliwiając ich dokładne umieszczanie, obracanie oraz edytowanie.

Wyświetlanie podglądu stylów i zestawów stylów

Wskazując styl lub zestaw stylów w oknie dokowanym Style obiektu, można wyświetlić ich podgląd. Pomaga to wybrać odpowiedni styl lub zestaw stylów, jaki należy zastosować do obiektu. Dodatkowo, podczas tworzenia stylu lub zestawu stylów na podstawie obiektów, na podglądzie są wyświetlane atrybuty obiektu, które zostaną uwzględnione w nowym stylu lub zestawie stylów.

Ulepszona obsługa aparatów cyfrowych*

Zarówno w programie CorelDRAW®, jak i Corel PHOTO-PAINT® można otwierać i importować pliki RAW z nowych modeli aparatów. Aktualizacja X6.2 zapewnia obsługę najnowszych modeli aparatów cyfrowych, takich jak:

 • Canon EOS-1D X, Canon EOS 650D, Canon 5D Mark III, Canon G1-X, Canon ID-X
 • Samsung NX1000, Samsung NX20
 • Sony RX100
 • Aparaty Sigma SD1, Sigma SD15, Sigma DP
 • Fuji X-Pro1, Fuji X-S1

Ponadto obsługiwane są teraz także formaty plików Adobe Digital Negative (DNG) (z kompresją stratną) oraz Imacon Flexframe 3f.

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności i stabilności (publikowane wcześniej w postaci dodatków Service Pack).

Obszar roboczy aplikacji

 • Okno dialogowe Wypełnienie jednolite jest obecnie otwierane z wybraną kartą Modele.
 • W rosyjskiej wersji programu zostały rozwiązane problemy dotyczące interfejsu użytkownika w oknie dokowanym Obwiednia.
 • Przyciąganie do prowadnic jest teraz łatwiejsze w programie Corel PHOTO-PAINT w przypadku pracy z małym stopniem powiększenia lub z obrazkami o wysokiej rozdzielczości.

Mapy bitowe

 • Po przekształceniu obiektu w mapę bitową w skali szarości wynikowy obrazek nie ma już postrzępionych krawędzi.
 • Mapy bitowe z soczewkami są poprawne wyświetlanie i drukowanie w programie CorelDRAW X6.

Atrybuty obiektu, kolor i wypełnienia

 • Okno dokowane Właściwości obiektu wyświetla prawidłowe wartości konturu.
 • Etykiety narzędzi próbników kolorów na palecie kolorów i na pasku stanu wyświetlają teraz nazwy kolorów zamiast wartości CMYK i RGB.
 • Wygląd niestandardowych kolorów dodatkowych w starszych plikach jest teraz zachowywany po otworzeniu ich w programie CorelDRAW X6.
 • Można już uzyskać dostęp do wypełnień deseniem z mapy bitowej i deseniem wielokolorowym zapisanych w różnych formatach plików.

Otwieranie i zapisywanie plików

 • Podczas zapisywania plików programu CorelDRAW (CDR) zachowywane są hiperłącza.

Importowanie i eksportowanie plików

 • Program CorelDRAW już nie przestaje odpowiadać po wyeksportowaniu mapy bitowej z użyciem polecenia Zapisz mapę bitową jako.
 • Naprawiono błąd utraty fokusu wybranego elementu sterowania po wskazaniu podglądu obrazka podczas eksportowania do formatów JPEG lub PNG.
 • Eksportowanie do formatu CGM
  • Podczas eksportowania do formatu ACGM w wersji 4 kompresja jest przeprowadzana prawidłowo.
  • Właściwości linii ze strzałkami są zachowywane w wyeksportowanym pliku.
  • Osadzone mapy bitowe (PNG, GIF) zachowują kolory w plikach wyeksportowanych do formatu ACGM w wersji 4.
 • Program już nie przestaje odpowiadać podczas importowania niektórych plików CGM.
 • Importowanie plików PDF
  • Program już nie przestaje odpowiadać podczas importowania plików PDF utworzonych w programie Adobe Photoshop z włączoną opcją zapisywania tekstu w formie krzywych.
  • Aplikacja już nie przestaje odpowiadać podczas importowania plików PDF utworzonych w programie Adobe InDesign.
  • Rozwiązane zostały problemy związane z tekstem, występujące w importowanych plikach PDF utworzonych w oprogramowaniu PDF innych firm i zawierających czcionki osadzone.
  • Czcionki Kozuka są poprawnie importowane.
 • Hiperłącza są zachowywane w wyeksportowanych plikach PDF.
 • Importowanie plików PLT: Element sterujący Zignoruj kolory pisaków w oknie dialogowym Opcje HPGL działa teraz poprawnie.
 • Linie przerywane w symbolach są wyświetlanie poprawnie w wyeksportowanych plikach SVG.
 • Reprezentacje wielokątów są prawidłowo generowane w plikach wyeksportowanych do formatu SVG przy użyciu wzorca programu Corel DESIGNER 10.
 • Importowanie plików programu Micrografx Designer (DSF): Wyrównanie w pionie obiektów graficznych i tekstowych oraz odstępy linii w tekście wielowierszowym są teraz zachowywane. Ponadto czcionki są poprawnie zastępowane.
 • Eksportowanie plików DWG/DXF: Widoczność i właściwości drukowania warstw są zachowywane, a tekstu wyrównany do prawej nie jest już wyświetlany jako wyrównany do lewej.

Drukowanie

 • Kolory w plikach EPS utworzonych w programie CorelDRAW są teraz poprawnie separowane podczas drukowania w programie Adobe FrameMaker.

Tekst

 • Właściwości tekstu w akapicie, np.: symbole wypunktowania, powiększone pierwsze litery czy kolumny można teraz prawidłowo kopiować z obiektu tekstowego w jednym akapicie do innego, korzystając z polecenia Edytuj > Kopiuj właściwości z lub z narzędzia Pipeta atrybutów.
 • Program Bitstream Font Navigator nie wyświetla już wersji normalnej i kursywy tej samej czcionki jako duplikatów.
 • Zastosowanie funkcji OpenType do wybranego tekstu za pomocą wskaźnika interakcyjnych funkcji OpenType daje rezultat zgodny z podglądem.
 • Brakujące czcionki nie są zastępowane bez ostrzeżenia.
 • Można teraz edytować odbicie lustrzane tekstu dopasowanego do ścieżki.
 • Po usunięciu tekstu sformatowanego i wpisaniu nowego atrybuty czcionki usuniętego tekstu są zachowywane.

Tabele

 • Naprawiono problemy z odstępami w przypadku wprowadzania tekstu w nowych wierszach lub kolumnach dodanych do tabeli.
 • Jeżeli jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie zmieniaj rozmiar komórek podczas pisania na pasku właściwości, w zapisanym pliku wyśrodkowany tekst w tabeli nie jest już wyświetlany jako odbicie lustrzane.

Stabilność

 • Zostały naprawione problemy ze stabilnością, występujące m.in. podczas otwierania starszych plików natywnych, importowania plików utworzonych w innych programach oraz tworzenia filmów.