Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Technical Suite 2017 — informacje o wersji

Aktualizacja 1 usprawni pracę z pakietem CorelDRAW Technical Suite, rozwiązując problemy zgłaszane między innymi przez klientów. Zawiera ona wydaną wcześniej Aktualizację 1 filtru importu plików CAD 3D do programu Lattice3D Studio CAD Corel Edition 2017.

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Technical Suite 2017 obejmuje następujące ulepszenia wydajności i stabilności:

Corel DESIGNER i CorelDRAW

  • Programy Corel DESIGNER 2017 i CorelDRAW 2017 pracują już prawidłowo w systemie Windows 10 CB (1703) ze środowiskiem .NET 4.7 i zainstalowanym dodatkiem do obsługi urządzenia Surface Dial.

Lattice3D Studio Corel Edition 2017 i Lattice3D Studio CAD Corel Edition 2017

  • Korzystanie z narzędzia do przygotowywania przekrojów przy stosowaniu więcej niż 3 płaszczyzn przekroju nie powoduje już awarii aplikacji.
  • Raport z procesu (w pliku XLS) od teraz zawiera obrazy.
  • Tytuł okna przesyłania do programu Corel DESIGNER nie jest już ukryty.
  • Opcjonalny dodatek Lattice3D Studio CAD Corel Edition 2017 zapewnia obsługę najnowszych formatów plików CAD 3D, uwzględniając Aktualizację 1 filtru importu plików CAD 3D do programu Lattice3D Studio CAD Corel Edition 2017. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów plików CAD 3D można znaleźć tutaj (PDF w języku angielskim).