CorelDRAW Technical Suite 2019 — informacje o Aktualizacji 1

Aktualizacja 1

Aktualizacja 1 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Corel DESIGNER

 • Formaty akapitów są zachowywane po zastosowaniu przetłumaczonego pliku .xlf do dokumentu programu Corel DESIGNER.
 • Pole wyboru Tylko zaznaczone działa prawidłowo w przypadku eksportu plików do formatu CGM: w eksportowanym pliku zapisywane są jedynie zaznaczone obiekty.

XVL Studio Corel Edition i XVL Studio 3D CAD 2019

 • Pliki SolidWorks można już importować przy włączonej opcji importu reprezentacji brzegowej w programie 3D CAD.
 • Program XVL Studio jest teraz w stanie odczytać plik Layout.cfg (plik układu okien).
 • Na migawce ilustracji widoczna jest teraz ikona Corel DESIGNER.
 • Aktualizacja 1 programu XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2019 zawiera aktualizacje obsługi następujących formatów plików CAD:
Format pliku Obsługiwana wersja
3D XML V5-6R2015 – V5-6R2018 (CATIA V5)
Do 2013x (CATIA V6)
CGR V5-6R2015 – V5-6R2018
CATIA V4 4.2.5
CATIA V5 V5-6R2015 – V5-6R2018
I-deas NX I-Deas 6
IGES 5.1, 5.2, 5.3
IFC IFC2x Edition 2, 3 i 4
Inventor 2018, 2019
JT 6.4–10.2
Parasolid Do v31
PRC Wszystkie wersje
Creo Parametric 3.0–5.0
Solid Edge ST10, 2019
SolidWorks 2018, 2019
STEP AP 203 E1/E2, AP 214, AP242
NX NX 10 – NX 12
STL Wszystkie wersje

Uwaga: Pełna lista obsługiwanych wersji oraz formatów plików 3D i 3D CAD znajduje się w arkuszu porównawczym (PDF).

Kolor i efekty (Corel DESIGNER i CorelDRAW)

 • W obiektach i monochromatycznych mapach bitowych można wyszukiwać i zamieniać wypełnienia oraz kolory.
 • Kolory w importowanych plikach programu Adobe Illustrator (AI) są prawidłowo reprezentowane.
 • Cienie w dokumentach programów CorelDRAW i Corel DESIGNER nie znikają już po rozdzieleniu i przekształceniu w krzywe.

Łącza obiektów, dane obiektów i przyciąganie (Corel DESIGNER i CorelDRAW)

 • Właściwości obiektów z łączami można już edytować bez przypadkowej zmiany łączy.
 • Po skopiowaniu obiektów z danymi z jednego pliku do innego dane obiektów pozostają w prawidłowych polach.
 • Przy przyciąganiu grup lub wielu zaznaczonych obiektów do prowadnic używany jest ich wspólny prostokąt ograniczający, a nie prostokąt ograniczający pojedynczego obiektu.

Wyświetlanie (Corel DESIGNER i CorelDRAW)

 • Praca z mapami bitowymi w widoku szkieletowym nie powoduje już problemów z odświeżaniem.
 • Przewijanie i przesuwanie nie powoduje już problemów z wyświetlaniem dokumentu.

Pracownia wycinków i Inteligentne skalowanie (Corel PHOTO-PAINT)

 • Podczas stosowania pociągnięć widać już końcówkę pędzla w oknie podglądu.
 • W systemie Windows 10 można także powiększać i pomniejszać widok w oknie podglądu za pomocą kółka myszy. W systemach Windows 7 i 8 najpierw należy kliknąć okno podglądu, a następnie można użyć kółka myszy.

Inne

 • Przy określaniu ustawień zgodności sterownika drukarki można teraz wybrać drukarkę z listy Drukarka w oknie dialogowym Globalne (Narzędzia > Opcje > Globalne > Drukowanie).
 • Domyślny początek układu linijek w niestandardowych rozmiarach stron to zawsze 0,0.
 • Prostokąt ograniczający tekstu ozdobnego nie zmienia rozmiaru po wyeksportowaniu dokumentu do pliku EPS.
 • Okna dokowane zasobnika i przeglądarki CONNECT: Opcje Importuj, Importuj w oryginalnej pozycji i Importuj i połącz działają tak, jak powinny.
 • Możesz użyć tabel uruchomionych obiektów, aby zobaczyć listę wszystkich otwartych plików w programie CorelDRAW.