Aktualizacja 1 programu Corel Website Creator

(Kompilacja 13.50.0000.5584)

Ta poprawka pozwala na dokonanie aktualizacji pojedynczej instalacji programu Corel Website Creator. Odradzamy korzystanie z wielu instalacji, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na działanie programu Corel Website Creator. Modyfikowanie jakichkolwiek plików zasobów powiązanych z programem Corel Website Creator może także powodować problemy. Przed zainstalowaniem poprawki należy upewnić się, że aktualizowana jest pojedyncza instalacja i nie zmodyfikowano ręcznie żadnych plików.

Aktualizacja 1 zawiera następujące ulepszenia:

 • Pliki właściwości PHP dla elementów NOF (na przykład księgi gości i FAQ) są zapisywane ponownie w systemie kodowania UTF-8.
 • Poprawiono aktualizację widoku online.
 • (Windows 8.x) Wybranie elementu w schemacie drzewa w oknie dialogowym XML DataSet nie powoduje już błędu aplikacji.
 • Naprawiono błąd języka Javascript, który występował, gdy dla formularza nie użyto walidatorów NOF.
 • Osadzanie obrazu w obiekcie tekstowym działa w prawidłowy sposób.
 • Ponowna optymalizacja witryn, w których użyto nawigacji w technologii Flash nie powoduje już błędu aplikacji.
 • W plikach CSS słowo kluczowe „auto” można stosować do określania wartości marginesów.
 • Dodano nową metodę dynamicznego publikowania HTML5 (struktura XHTML), która usprawnia korzystanie z elementów podczas używania zawartości dynamicznej.
 • (Windows 8) Przełączenie z karty kodu PageViews do innego widoku nie powoduje błędu aplikacji.
 • W przypadku kodu osadzonego (Ctrl+T) publikowanie przy użyciu kodowania znaków stosowanego na stronie.
 • Naprawiono zapisywanie zduplikowanego CSS do elementu DIV regionu układu oraz elementu DIV pojemnika nadrzędnego.
 • Wyświetlanie strony z koszykiem zakupów PayPal na karcie podglądu nie powoduje już błędu aplikacji.
 • Naprawiono elementy (na przykład książkę gości), w przypadku których publikowany tekst wyjściowy ulegał zniekształceniu (HTML5).
 • Naprawiono pasek przewijania poziomego w oknie dialogowym wstawiania kodu HTML (Ctrl+T).
 • Naprawiono pasek przewijania poziomego w oknie dialogowym obiektów HTML (przycisk HTML).
 • Kreator witryn nie tworzy już zduplikowanych identyfikatorów.
 • Naprawiono moduł dodatkowy Flash do przeglądarki Internet Explorer 11.
 • Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Explorer 11 podgląd formatu tekstu działa w sposób zgodny z oczekiwaniami.