Weergave Pixels en verbeterde webafbeeldingen

Door Roger Wambolt

Deze studieles is geschreven voor CorelDRAW® Graphics Suite X5. Hoewel vergelijkbare functies beschikbaar kunnen zijn in eerdere versies, is deze studieles alleen volledig van toepassing op CorelDRAW Graphics Suite X5.

In de nieuwe weergave Pixels in CorelDRAW kunt u tekeningen maken in werkelijke pixeleenheden, zodat u over een veel nauwkeuriger voorstelling beschikt van hoe een specifiek ontwerp er op het web uitziet.

Weergave Pixels en verbeterde webafbeeldingen

Wat u kunt leren

Met deze studieles leert u het volgende:

Werken met pixels

In de weergave Pixels ziet u een op pixels gebaseerde weergave van de tekening, zodat u kunt inzoomen op een gedeelte van een voorwerp. Vervolgens kunt u het dan nauwkeurig positioneren en het formaat ervan exact bepalen. In deze weergave kunt u ook zien hoe een tekening eruit ziet als u deze exporteert naar een bitmapbestandsindeling, zelfs als de voorwerpen vectorafbeeldingen zijn.

De weergave Pixels van CorelDRAW®

Uitlijnen op pixels

 • Klik in CorelDRAW op Bestand > Nieuw.
 • Kies de optie Web in de keuzelijst Voorkeuzebestemming van het dialoogvenster Een nieuw document maken en klik op OK.
 • Kies 800% in de keuzelijst Zoomniveaus.
 • Klik op Beeld en zorg ervoor dat Pixels magnetisch niet is ingeschakeld. (Een vinkje naast Pixels magnetisch duidt aan dat de functie is geactiveerd.)
 • Teken een voorwerp.
 • Klik op Beeld > Pixels magnetisch.
 • Teken nog een voorwerp.

Terwijl u door het raster beweegt, ziet u nu dat er magnetische punten worden weergegeven, zoals pixel rand, pixel hoek en pixel midden. Hiermee beschikt u over nauwkeuriger controle.

De kleur en het dekvermogen van een pixelraster wijzigen

Klik op Beeld > Instellen > Raster- en liniaalinstellingen als u de kleur en het dekvermogen van het pixelraster wilt wijzigen.

 • Open de kleurselector in de sectie Pixelraster en selecteer een kleur.
 • Verplaats de schuifregelaar Dekvermogen naar rechts om het dekvermogen van het raster te vergroten.
U kunt het selectievakje Pixelraster weergeven bij zoompercentages van 800% en hoger uitschakelen als u de weergave Pixels niet automatisch wilt laten activeren als u inzoomt met een percentage van 800% of hoger.

Als u de voorbeeldweergave voor pixels gebruikt als u ontwerpt voor het web, kunt u het eindresultaat exact weergeven. U hoeft dus niet langer te raden hoe het resultaat eruit ziet.

Afbeeldingen voor het web exporteren

Met nieuwe dialoogvenster Exporteren voor het web beschikt u over een centrale locatie voor algemene exportinstellingen, waarmee u kunt voorkomen dat u meerdere dialoogvensters moet openen bij het voorbereiden van een bestand voor export. Hiermee kunt u ook het resultaat vergelijken van verschillende filterinstellingen voordat u een definitieve uitvoerindeling kiest, zodat u makkelijk optimaal resultaat kunt behalen. Kijk zelf maar eens. In de onderstaande afbeelding ziet u het dialoogvenster Exporteren voor het web. Deze functie is beschikbaar in CorelDRAW® en Corel PHOTO-PAINT®.

Exporteren voor het web

Het dialoogvenster Exporteren voor het web

 • Klik in CorelDRAW, terwijl uw ontwerp op de pagina wordt weergegeven, op Bestand > Exporteren voor het web.
 • Klik in het dialoogvenster Exporteren voor het web op de knop Vier voorbeelden.
 • Klik in het voorbeeldvenster rechtsbovenin.
 • Kies JPEG van gemiddelde kwaliteit in de Voorkeuzelijst.
 • U ziet het verschil in bestandsgrootte in vergelijking met de andere vensters.

Welke bestandsindeling is het best?

Met CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT kunt u exporteren in de volgende met het web compatibele bestandsindelingen: GIF, PNG en JPEG.

GIF
GIF-afbeeldingen zijn het geschiktst voor lijntekeningen, tekst, afbeeldingen met weinig kleuren of afbeeldingen met scherpe randen, zoals gescande zwart-witafbeeldingen of logo's. GIF biedt bepaalde geavanceerde grafische opties, waaronder transparante achtergronden, geïnterlinieerde afbeeldingen en animatie. Met deze optie kunt u ook eigen paletten maken voor de afbeelding.

PNG
PNG-bestanden zijn het beste voor verschillende soorten afbeeldingen, zoals foto's en lijntekeningen. De bestandsindeling PNG biedt ondersteuning voor het alfakanaal (in tegenstelling tot de indelingen GIF en JPEG). Hiermee kunt u transparante afbeeldingen met superieur resultaat opslaan.

JPEG
Foto's en gescande afbeeldingen kunt u het beste exporteren als JPEG-bestand. Bij JPEG-bestanden wordt compressie gebruikt om de afbeelding bij benadering op te slaan, wat leidt tot enig gegevensverlies, maar de kwaliteit van de meeste foto's niet aantast. U kunt de afbeeldingskwaliteit kiezen als u een afbeelding opslaat, waarbij geldt: hoe hoger de kwaliteit, des te groter het bestand.

Voorkeuzen gebruiken

U kunt voorkeuze-instellingen gebruiken om bestanden voor het web te exporteren. Hiermee kunt u het bestand optimaliseren zonder dat u afzonderlijke instellingen moet wijzigen. U kunt de instellingen echter ook voor een specifiek resultaat aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de kleur, weergavekwaliteit en bestandsgrootte van een afbeelding aanpassen. Het gebruik van voorkeuzen is handig als u een aantal afbeeldingen exporteert en voor alle items consistentie wilt waarborgen voor het project als geheel.

Eigen opties kiezen voor het exporteren van een JPG

Kies JPEG in de keuzelijst Formaat van het dialoogvenster Exporteren voor het web. U kunt nu een of meer van de volgende taken uitvoeren:

Sectie Instellingen

U kunt de kleurmodus instellen, de kwaliteit en het subformaat, en beschikt over de mogelijk om de overgang tussen naast elkaar liggende pixels met verschillende kleuren te vervagen. In de sectie Instellingen kunt u ook de opties kiezen voor het overdrukken van zwart bij het exporteren naar CMYK en kunt u ervoor kiezen om een matte kleur toe te passen op de achtergrond van het voorwerp, zodat u de randen van ongekartelde voorwerpen kunt vermengen.

Sectie Geavanceerd

Als u het JPEG-bestand geleidelijk wilt laten laden in webbrowsers, zodat alleen gedeelten van de afbeeldingen worden weergegeven tijdens het laden, moet u het selectievakje Progressief inschakelen. Gebruikt de optimale coderingsmethode voor de kleinste JPEG-bestandsgrootte en pas de documentkleurinstellingen toe. U beschikt ook over proefkleurinstellingen.

Eigen opties kiezen voor het exporteren van op paletten gebaseerde bitmaps (PNG en GIF)

Kies GIF of PNG in de keuzelijst Formaat van het dialoogvenster Exporteren voor het web. U kunt nu een of meer van de volgende taken uitvoeren:

Sectie Instellingen
Kies in het gebied Instellingen een kleurenpalet, geef een instelling voor pointillering op of verzamel een voorbeeldkleur en voeg deze toe aan het kleurenpalet door op het Pipetgereedschap te klikken. Dit is vooral handig als de afbeelding een beperkt aantal kleuren bevat (om de bestandsgrootte klein te houden) en u zich realiseert dat een bepaalde kleur ontbreekt, die u echter wel wilt toevoegen. Een andere functie van dit gebied is dat u op elke weergegeven kleur kunt dubbelklikken, zodat u deze kunt aanpassen.

Sectie Geavanceerd
Hier kunt u de optie Ontkartelen voor de afbeelding selecteren, het kleurprofiel insluiten of de optie Interlaced voor de afbeelding inschakelen.

NB: Als u het bestand wilt exporteren als een 24-bits PNG met RGB-kleuren, zijn niet alle genoemde opties beschikbaar. Raadpleeg de Help-bestanden voor CorelDRAW of Corel PHOTO-PAINT voor meer informatie over dit onderwerp.

Exporteren voor het web - Instellingen voor GIF-export

Naar boven