Współpraca nad projektami w chmurze

Przełomowe rozwiązania dla profesjonalnych projektantów

Sprawne recenzowanie, przesyłanie opinii i współpraca

Nareszcie: zdecydowanie lepszy sposób komunikacji ze współpracownikami i klientami! Funkcje współpracy w pakiecie CorelDRAW® Graphics Suite pomagają zespołom projektującym i pracownikom zewnętrznym zaoszczędzić czas i miejsce na ekranie, gromadząc opinie od jednego lub wielu recenzentów w jednym miejscu — w samym pliku projektu.

Sprawne recenzowanie, przesyłanie opinii i współpraca

Patrz i ucz się

Dzięki krótkim, przystępnym samouczkom i webinariom dowiesz się, jak funkcje współpracy w pakiecie CorelDRAW® mogą pomóc Ci jak najwydajniej pracować nad projektami.

Wypróbuj

Korzystaj z programu CorelDRAW® na platformie Windows lub Mac, aby udostępniać projekty i na bieżąco wyświetlać opinie od kluczowych interesariuszy. Synchronizacja pracy wielu osób jeszcze nigdy nie była taka łatwa!

  1. Podziel się pomysłami z recenzentami w chmurze, korzystając z nowego pulpitu w programie CorelDRAW.
  2. Udostępnij projekt przy użyciu pulpitu, aby zapraszać współuczestników do wyświetlania pliku projektu CorelDRAW oraz zamieszczania oznaczeń i komentarzy bezpośrednio w nim.
  3. Po kliknięciu przez recenzentów łącza zaproszenia twój plik projektu otworzy się w aplikacji CorelDRAW.app™ i będzie gotowy do oznaczania przy użyciu łatwych w obsłudze narzędzi komentarzy i adnotacji.
  4. W programie CorelDRAW wyświetlaj informacje zwrotne oraz odpowiadaj na nie w czasie rzeczywistym przy użyciu okna dokowanego komentarzy. Szybko wprowadzaj zmiany w projektach oraz zapisuj pliki w chmurze, aby współuczestnicy widzieli twoje zmiany.

Osiągaj więcej w krótszym czasie dzięki zaawansowanym funkcjom współpracy

Narzędzia adnotacji

Okno dokowane / inspektor komentarzy

Okno dokowane lub inspektor komentarzy w programie CorelDRAW to centrum współpracy, w którym możesz na bieżąco wyświetlać informacje zwrotne i odpowiadać na nie, a także dodawać własne notatki. Przy użyciu okna dokowanego możesz filtrować i wyszukiwać komentarze recenzentów. Oznacza to też, że nie trzeba korzystać z plików PDF ani plików obrazu z adnotacjami i komentarzami, co pozwala zaoszczędzić czas i miejsce na ekranie.

Narzędzia adnotacji

Narzędzia adnotacyjne w programie CorelDRAW i aplikacji CorelDRAW.app znacząco usprawniają pracę zespołową i pozwalają interesariuszom współpracować w czasie rzeczywistym. Możesz dodać ikonę notatki lub oznaczyć dokument strzałkami, prostokątami i elipsami, a także liniami prostymi i odręcznymi dopiskami. Następnie dodaj komentarz, aby wyjaśnić każde oznaczenie. Obejrzyj nagranie wideo

Opcje logowania dla współpracowników

Opcje logowania dla współpracowników

Zaloguj się na konto klienta firmy Corel, aby przesyłać pliki projektów do chmury i udostępniać je recenzentom. Użytkownicy korporacyjni mogą zalogować się przy użyciu firmowego konta Microsoft 365 lub Google Workspace, aby dodawać uwierzytelnione komentarze.

Pliki projektu dostępne do zbiorowego recenzowania i zatwierdzania

Po przygotowaniu projektu do recenzji lub zatwierdzenia prześlij pliki CorelDRAW (CDR) do i udostępnij je klientom za pośrednictwem łącza internetowego. Następnie można użyć aplikacji CorelDRAW.app do umożliwienia klientom i innym osobom zaangażowanym w projekt wglądu w pliki, tak aby mogli dodawać uwagi i sugestie na etapie recenzji. Obejrzyj nagranie wideo

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę dostępne są tylko w ramach subskrypcji CorelDRAW Graphics Suite, licencji z programem serwisowania lub subskrypcji CorelDRAW.app Pro, jednak każdy może wypróbować tok współpracy, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego.

Przykładowe prace zostały dostarczone przez strony trzecie i są wykorzystywane i/lub modyfikowane za zgodą, o ile nie ustalono inaczej z takimi stronami.