Een transparante 3D-kubus maken met een maas-/verlooptintvulling

Vaardigheden/doelpubliek: Beginners/liefhebbers


Tijdens deze studieles leg ik de stappen uit voor het maken van een transparante 3D-kubus met een maas-/verlooptintvulling in CorelDRAW X7. Na het volgen van de stappen in deze studieles moet u een eindresultaat kunnen behalen als in de onderstaande afbeelding.

De gereedschappen en opdrachten die in deze studieles worden gebruikt: Rechthoekgereedschap, Ellipsgereedschap, Schaduwgereedschap, Maasvullinggereedscap, Spiegelen, Dupliceren, Vergroten/verkleinen, Roteren.

Start CorelDRAW X7. Klik op Nieuw document in het Welkomstscherm of ga naar Bestand > Nieuw. Stel het document in zoals u kunt zien in het dialoogvenster Een nieuw document maken. Zorg dat u Voorwerpen magnetisch inschakelt bij Beeld > Magnetisch > Voorwerpen.

De zijden van de kubus maken

Selecteer het Rechthoekgereedschap (F6) in de gereedschapskist en maak een rechthoek. Wijzig de breedte van de rechthoek in 50 mm en de hoogte in 60 mm. Zie afbeelding 2 hieronder. We noemen dit voorwerp Voorwerp-1. Open het koppelvenster Transformatie en schakel over naar Schuintrekken (of ga naar Voorwerp > Transformaties > Schuintrekken op de menubalk). Voer nu -25 in het invoervak Y in en klik op Toepassen. Het resulterende voorwerp moet eruitzien als in afbeelding 3.

Druk de Ctrl-toets in, klik en sleep het voorwerp met de greep midden-links in naar de rechterkant. Hiermee maakt u een gespiegeld voorwerp. Klik eenmaal met de rechtermuisknop om een duplicaat te maken. We noemen dit Voorwerp-2. Zie afbeelding 4.

De zijden kleuren

Voorwerp-1

Selecteer Voorwerp-1 en vul het voorwerp met de kleur Rood (C0 M100 Y100 K0). Verwijder de omtrek door met de rechtermuiskop op het staal Geen kleur te klikken. Druk nu op F11 om het dialoogvenster Verlooptintvulling te openen. Klik op het eindkleurknooppunt (Positie 100%) en wijzig dit in een diepere rode kleur (C0 M100 Y100 K80). Klik hiervoor op de kleine zwarte driehoek (naast het staal Knooppuntkleur) en voer de kleurwaarden in. Klik op OK.

Selecteer nu het Maasvullinggereedschap in de gereedschapskist en selecteer het middelste knooppunt met een selectierechthoek. Klik op de kleur Oranje (C0 M60 Y100 K0) in het kleurenpalet. Selecteer vervolgens terwijl het Maasvullinggereedschap nog steeds actief is alle knooppunten met een selectierechthoek en wijzig de transparantie in 30% via de eigenschappenbalk. Zie afbeelding 5 hieronder.

Voorwerp-2

Selecteer Voorwerp-2 en vul het voorwerp met de kleur Geel (C0 M20 Y100 K0) en verwijder de omtrek door met de rechtermuisknop op het staal Geen kleur te klikken. Druk op F11 om het dialoogvenster Verlooptintvulling te openen. Klik op het eindkleurknooppunt (Positie 100%) en wijzig het in een diepere gele kleur (C0 M20 Y60 K80). Klik op OK.

Selecteer nu het Maasvullinggereedschap in de gereedschapskist en selecteer het middelste knooppunt met een selectierechthoek. Klik op de kleur Geel (C0 M0 Y100 K0) in het kleurenpalet. Selecteer vervolgens terwijl het Maasvullinggereedschap nog steeds actief is alle knooppunten met een selectierechthoek en wijzig de transparantie in 30% via de eigenschappenbalk. Zie afbeelding 6 hieronder.

De twee resterende zijden maken

Begin met het slepen van Voorwerp-2 vanuit de linkerbenedenhoek en koppel dit magnetisch aan de linkerbenedenhoek van Voorwerp-1 dat we hebben gemaakt. Klik een keer met de rechtermuiskop voordat u de linkermuisknop loslaat, om een duplicaat te maken.

Druk op Shift + PgDn om het voorwerp naar de achteren te verplaatsen. Schakel in het koppelvenster Transformaties naar Roteren en voer 180° in het invoervak Roteren in. Klik op Toepassen. Dit wordt het Voorwerp-3. U moet nu een resultaat hebben dat lijkt op afbeelding 7. Begin nu Voorwerp-1 te slepen vanuit de linkerbovenhoek. Koppel dit magnetisch aan de rechterbovenhoek van Voorwerp-3 dat we hebben gemaakt. Klik een keer met de rechtermuiskop voordat u de linkermuisknop loslaat, om een duplicaat te maken.

Druk op Shift + PgDn om het voorwerp naar de achteren te verplaatsen. Klik in het koppelvenster Transformaties op Toepassen zonder de instellingen te wijzigen. Dit wordt het Voorwerp-4. Het resultaat moet vergelijkbaar zijn met afbeelding 8.

Een bol maken

Selecteer het Ellipsgereedschap (F7) en maak een volmaakte cirkel door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Wijzig de breedte en hoogte van de cirkel in 50 mm. Vul de ellips met de kleur Magenta op het kleurenpalet (C0 M100 Y0 K0) en verwijder de omtrek door met de rechtermuisknop te klikken op het staal Geen kleur .

Druk op F11 om het dialoogvenster Verlooptintvulling te openen. Wijzig het overgangstype van de overvloei in Elliptisch. Selecteer het eindkleurknooppunt (Positie 100%) en wijzig de kleur in Roze (C0 M40 Y20 K0). Effen de verlooptintvulling door op het pictogram Effenen te klikken onder Vloeien. Voer onder Transformaties bij X-waarde een waarde in van -22% in het invoervak Horizontale verplaatsing. En voer een Verticale verplaatsing in van 30% in het invoervak Y. Zie de onderstaande afbeelding voor de juiste verlooptintvullinginstellingen.

De ellips moet vergelijkbaar zijn met afbeelding 9.

Selecteer vervolgens het Schaduwgereedschap in de gereedschapskist, houd de Ctrl-toets ingedrukt en begin vanuit de onderkant-midden van de ellips enigszins omhoog te slepen. Wijzig de instellingen van Schaduw op de eigenschappenbalk, voor Dekvermogen en Uitwaaieren, in 25, zoals u kunt zien in afbeelding 10.

Plaats de ellips met de schaduw tenslotte zoals hieronder in afbeelding 11 wordt weergegeven. Selecteer Voorwerp-1 en Voorwerp-2 en druk op Shift + PgUp om het eindresultaat te bereiken, zoals u kunt zien in afbeelding 12.