CorelCAD 2016.5-update

Deze update bevat de volgende correcties en verbeteringen:

Prestaties en stabiliteit

Op de volgende gebieden zijn verbeteringen in de prestaties en stabiliteit aangebracht

 • Opdracht Find (Zoeken) (voor het zoeken en vervangen van tekst in de tekening)
 • RollView-opdracht
 • Alleen voor de Mac OS X-versie:
  • Verbeterde werking van de MDI-interface (Multiple Document Interface) (UIMode)
  • Zoom- en panbewerkingen in Layouts (trad op in CorelCAD 2016-versies waarvoor een licentie is verkregen in de Apple Mac App Store)

Gereedschappen

 • GetMassProperties-opdracht: verbeterde functionaliteit voor regio's
 • Verbeteringen voor de opdracht/het dialoogvenster Views (Weergaven): modelweergaven zijn nu toegankelijk in lay-outbladen en vice versa (weergaven die zijn gedefinieerd als bladweergaven zijn toegankelijk in de modelruimte)
 • InsertBlock-opdracht: schaalfactor voor ingevoegde blokken verbeterd

Afdrukken

 • Afdrukken van tekeningen met verwijzingen naar TIFF-afbeeldingen verbeterd
 • Verbeterde afdrukvoorbeeldkwaliteit voor complexe tekeningen
 • BatchPrint-dialoogvenster biedt nu ondersteuning voor slepen en neerzetten om de volgorde van bladen voor batchafdrukken te wijzigen

Algemeen/overige

 • Bedieningselementen voor de systeemvariabelen THUMBSIZE (miniatuurgrootte bestand) en SDI (Single Document Interface-modus) zijn nu beschikbaar in het dialoogvenster Options (Opties)
 • Help-onderwerpen voor opties voor verwijzingspaden en lijst met Duitse opdrachtaliassen toegevoegd
 • Knippen van afbeeldingen waarnaar wordt verwezen, verbeterd
 • Alleen voor de Windows-versie:
  • verbeterde mogelijkheden om alle gegevens te kopiëren en plakken vanuit Microsoft Word-documenten en Microsoft Excel-spreadsheets