Aktualizacja CorelCAD 2014.5

Aktualizacja CorelCAD 2014.5

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcja eksportowania do wydruków 3D (eksport do formatu STL) została dodana jako osobna pozycja w menu eksportu
 • Do polecenia -MAKEFLATSNAPSHOT dodano metodę okna polecenia

Wydajność i stabilność

Wprowadzono ulepszenia wydajności i stabilności w następujących obszarach

Modelowanie brył trójwymiarowych

 • Polecenie SWEEP z obsługą polilinii zawierających 3 lub więcej wierzchołków
 • Ulepszenie wybierania ścian w poleceniu EDITSOLID
 • Nieobsługiwane operacje 3D nie powodują już powstawania nieprawidłowych kształtów po nieudanym wykonaniu
 • Usunięto przyczynę awarii aplikacji, występującej wcześniej podczas tworzenia brył z obiektów zawierających definiowane linie typu batting

Tekst/Adnotacje

 • Poprawiono wprowadzanie tekstu azjatyckiego
 • Poprawiono edytowanie tekstu pionowego
 • Usunięto przyczynę awarii aplikacji, występującej wcześniej podczas wykonywania określonych operacji wklejania lub edytowania tekstu
 • Ulepszono wklejanie sformatowanego tekstu do edytora notatek

Drukowanie

 • Tematy dotyczące drukowania i konfiguracji drukowania w dokumentacji (Pomoc) zostały poprawione
 • Mac OS X: Poprawiono jakość wyświetlania czcionek TrueType na wydrukach i w wyeksportowanych plikach PDF
 • Ogólne ulepszenia funkcji drukowania/drukowania do pliku PDF

Importowanie/Eksportowanie plików

 • Eksportowanie pliku PDF: Dodano obsługę przypisania do tabeli stylu kreślenia (PlotStyle)
 • Zmniejszono rozmiar eksportowanych plików PDF
 • Ulepszono obsługę importowania plików ESRI *.SHP
 • Usunięto przyczynę awarii aplikacji, występującej wcześniej podczas stosowania podkładki PDF (zależne od pliku)

Ogólne/Różne

 • Polecenie „wklejania wybranych” (Wklejanie specjalne) zostało ulepszone i obsługuje tabele
 • Do inteligentnego kalkulatora dodano przycisk kopiowania
 • Ulepszono funkcję wstawiania bloku (polecenie INSERTBLOCK)
 • Ulepszono funkcję tworzenia bloku (polecenie MAKEBLOCK)
 • Wyświetlanie: Ulepszono widoki cieniowane
 • Ulepszono wyświetlanie różnych operacji (przesuwanie/powiększanie, kreskowanie i wypełnienia gradientowe, odświeżanie po operacjach edytowania)
 • Ulepszono proces aktywacji produktu, który obsługuje teraz zmianę urządzeń sieciowych

Automatyzacja/LISP

 • Ulepszono obsługę programowania VB.NET (część Microsoft VSTA)
 • LISP: Ulepszono obsługę polecenia ARRAY
 • LISP: Ulepszono obsługę zgłoszeń użytkownika