Aktualizacja CorelCAD 2015.5

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcja powiązań rysunku jest teraz dostępna w programie CorelCAD 2015.5 dla systemu Mac OS X

Wydajność i stabilność

Wprowadzono ulepszenia wydajności i stabilności w następujących obszarach:

Narzędzia

 • Poprawiono wydajność polecenia ATTACHDRAWING w przypadku plików obiektów AEC
 • Polecenie POWERTRIM: poprawiono funkcję przycinania krawędzi polilinii
 • Poprawiono zachowanie polecenia SPLIT w przypadku polilinii 2D

Tekst/Adnotacje

 • Wprowadzanie/edycja tekstu japońskiego: poprawiono stabilność bezpośredniej edycji tekstu przy modyfikowaniu wysokości tekstu z poziomu paska narzędzi właściwości

Drukowanie

 • Poprawiono funkcję drukowania w przypadku urządzeń drukujących

Importowanie/Eksportowanie plików

 • Eksportowanie plików TIFF: poprawiono jakość obrazu

Ogólne/Różne

 • Poprawiono wyświetlanie menu podczas zmiany rozmiaru okna aplikacji
 • Poprawiono wydajność polecenia CLIPBOARDCOPY w przypadku gradientów
 • Ulepszono wyświetlanie zaznaczonych zakładek arkusza
 • Rozwiązano problem związany z wyświetlaniem kursora krzyżykowego
 • Rozwiązano problem związany z wyświetlaniem symboli wymiaru średnicy
 • Tylko w wersji dla systemu Windows:
  • Poprawiono jakość wyświetlania wklejonych danych OLE przy powiększeniu
  • Poprawiono wydajność edycji wklejonych danych OLE w programie Microsoft Word
 • Tylko wersja dla systemu Mac OS X: rozwiązano problemy związane ze stylem unieruchomionym lub dokowanym interfejsu użytkownika