Aktualizacja CorelCAD 2016.5

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia.

Wydajność i stabilność

Wprowadzono ulepszenia wydajności i stabilności w następujących obszarach

 • Polecenie Znajdź (służy do znajdowania i zamiany tekstu na rysunku)
 • Polecenie RollView
 • Tylko wersja dla systemu Mac OS X:
  • Ulepszona obsługa interfejsu wielu dokumentów (UIMode)
  • Operacje powiększanie/przesuwanie w układzie stron (dostępne w programie CorelCAD 2016 licencjonowanym w sklepie Apple Mac App Store)

Narzędzia

 • Polecenie UzyskajWłaściwościMasy: Ulepszone funkcje regionów
 • Ulepszone okno dialogowe/polecenie Widok: Widoki modeli są teraz dostępne w arkuszach układu i odwrotnie (widoki zdefiniowane jako widoki arkusza są dostępne w przestrzeni modelu)
 • Polecenie InsertBlock: Poprawiony współczynnik skalowania w funkcji wstawiania bloku

Drukowanie

 • Ulepszona funkcja drukowania rysunków z referencyjnymi obrazkami TIFF
 • Ulepszona funkcja podglądu jakości wydruku dla złożonych rysunków
 • Okno dialogowe drukowania seryjnego obsługuje także operacje przeciągnij i upuść stosowane w celu zmiany kolejności arkuszy przy drukowaniu seryjnym

Ogólne/Różne

 • Zmienne systemowe THUMBSIZE (rozmiar miniatury pliku) i sterowania interfejsem pojedynczego dokumentu są teraz dostępne w oknie dialogowym Opcje
 • Dodano tematy pomocy dotyczące opcji ścieżek odniesienia oraz listy aliasów poleceń w języku niemieckim
 • Ulepszono funkcję przycinania obrazów odniesienia
 • Tylko w wersji dla systemu Windows:
  • Ulepszono funkcję kopiowania/wklejania danych z dokumentów Microsoft Word i arkuszy Microsoft Excel